Übersetzung einreichen

“De Taak”

Nieuw Front bij Houffalize.
Te Berlijn wordt medegedeeld, dat de strijd in het Westen iets in hevigheid is afgenomen. Aan weerszijden van Houffalize is een nieuw front ontstaan. Het is den geallieerden echter niet gelukt, de Duitsche troepen af te snijden. Overal trokken de Duitschers langzaam terug. Het was geen verslagen leger, maar een leger, dat een bepaalde taak volbracht. – 18-1-45

Bij Houffalizen
Pakt men de biezen
Bij Houffalizen trekt men terug.
Bij Houffalizen
Deed men ’t verliezen
Ik lees de kranten en ik kuch.

De kranten jokken:
“Teruggetrokken
Bij langena geen nederlaag
Men heeft de troepen
Teruggeroepen.”
En elke mof gelooft het graag.

“Wie durft te klagen
Wij zijn verslagen?
De pessimisten aan den kaak,
De Duitsche mannen
Gaan volgens plannen
En zij vervullen dus een taak.”

Dat zal ons heugen,
Een taak gekregen
En deze taak heet: Achteruit!
Wij zien, zij willen
Die taak vervullen,
Wij zien ze gaan en zijn verblijd.

Bij Houffalizen
Pakt men de biezen.
Het schijnt, het Hitlerleger heeft
Nu allerwegen
Die taak gekregen,
Waarvan het zich te kwijten streeft.

Men moet bekennen,
Men ziet ze rennen
In ’t Oosten volgens plan en taak,
Zoals bevolen
Ontruimt men Polen,
Die Dokter Göbbels liegt maar raak.

Men werkt met ijver
En men werkt nijver
Aan wat men opgedragen kreeg,
’t is om te gillen,
Ik zou ’t best willen,
Maar ‘k zwijg, hoewel ik me verheug.

    Alle eingereichten Übersetzungen werden vor der Veröffentlichung durch eine Fachkundige Person geprüft. Falls es zur Veröffentlichung kommt, werden Sie unter dem Text als Person genannt. Wenn Sie anonym bleiben wollen, können Sie Ihr Einverständnis über den Haken “Information” zurücknehmen.

    * Pflichtfelder