1st volume, no. 3, Page 7
1st volume, no. 3, Page 8

cover / introduction table of contents

Italië ontwaakt

Sinds dien Benito weerloos afgetreden
Herhaalt men ied’ren dag het in de krant
Italie houdt zijn woord, er wordt gestreden
Al gaat ook naar de bliksem heel het land.

Als notenkraker van den rommelzolder
Wordt nu Victor Emanuel gehaald,
Een plaatsvervanger voor facistenkolder,
Hij is de nieuwe afgod werd bepaald,

Het oude spook wordt opgekalefaterd
Aan ’t oorlogsmoe geworden volk getoond,
Brengt het tot nieuwe roes hen, die verkaterd
Het is de vraag, of zich de moeite loont.

Het volk, ontnuchterd van de oude frasen
Laat zich niet lijmen met een nieuw bedrog
De krijgstrompet is lang genoeg geblazen,
Benito deed ‘t, Badoglio doet het nog.

En men vertelt het volk van eensgezindheid
Fascisten late men beslist met rust,
Men hield het volk wat graag stom en in blindheid,
Dan wordt het zich niet van zijn kracht bewust.

Italies volk gelooft niet in die tiraden,
Dat men zich nu moet scharen om de kroon,
Italies volk bestrijdt de barrikaden
En veegt het land van het fascisme schoon

Transcription: Thilo von Debschitz