02. juli 1944

Entlassung von Rundstedt

Na openlijke kritiek op de hoogste leiding wordt de opperbevelhebber van het Westen, Gerd von Rundstedt, door Adolf Hitler vervangen door Günther von Kluge. In het gedicht Von Rundstedt gaat heen vraagt Curt Bloch zich de redenen af voor deze personeelswisseling.