Kommensale

In de biologie wordt onder een commensaal een organisme verstaan dat leeft van een ander, zonder hem schade te berokkenen of te bevoordelen.