Lebensraum

De term „Lebensraum“ beschrijft het nationaalsocialistische expansiebeleid met als doel het Duitse volk meer land te bieden voor groei en voedselvoorziening; deze territoriale aanspraken leidden tot massale verdrijvingen, gedwongen verhuizingen en vernietigingsoorlogen.