Moezjiek

Moezjiek (uit het Russisch): Boer, in de volksmond ook oude kerel