Viktoria

De nazi-slogan luidde eigenlijk ‘Viktoria. Deutschland siegt an allen Fronten für Europa’ en was een reactie op de z.g. V-actie (V voor victory) van de geallieerden. De nazileus werd in bezet Nederland in het Nederlands verspreid.