2e jaargang, nr. 25

Inleiding tot de inhoud

Curt Bloch ervaart dat de Nederlandse nazibeweging zich presenteert als een NSBer-Godsdienst. Als voorbeelden noemt hij het diepe geloof in Hermann Göring, Anton Mussert en Arthur Seyss-Inquart, de bevelen van Adolf Hitler als een goddelijk gebod, de bijeenkomsten in het kringhuis als tempels en de weekkrant “Volk en Vaderland” als de bijbel van de nationaalsocialisten. Maar hij weet dat deze geloofsleer een einde zal vinden, de Nederlandse nazibeweging zal op een dag vallen.

In het tweede gedicht richt Bloch zich op Antisemitische Semieten. Hij verwijst naar Bosnische moslims die zich bij het Duitse leger en de SS-vrijwilligerskorpsen hebben aangesloten. Zij zouden door Adolf Hitler in een “rassenwaan” zijn gebracht om zich superieur te voelen ten opzichte van de verachte Joden. Maar Curt Bloch is van mening dat deze strijders eruit zien als “Joodse jongens met behoorlijk Joods gekromde neuzen” en sowieso niet serieus genomen worden door de nationaalsocialisten. Vooral omdat ze tot de Oriënt behoren en verwant zijn aan de Joden. Met betrekking tot hun uiterlijk vraagt Bloch: “Is het nodig om met zulke neuzen ook nog antisemitisch te zijn?”

Meer dan 150.000 Nederlanders werden tijdens de bezetting gedwongen in Duitsland te werken, vooral in de oorlogsindustrie. Een vakantie in hun Nederlandse thuisland hing af van de wil van de machthebbers. In het gedicht De Verloven beschrijft Curt Bloch hoe Nederlandse mannen uitkijken naar de terugkeer naar hun vrouwen en kinderen, maar hun reis steeds moeten uitstellen vanwege herhaalde verboden. Volgens Bloch zou men pas “groot verlof” krijgen als de geallieerden de invasie zouden uitvoeren.

Om de Duitse soldaten te vermaken en af te leiden, moeten geïllustreerde bladen naar het front worden gestuurd. De oproepen die Curt Bloch hierover vindt, plakt hij tussen zijn rijmpjes. In zijn gedicht analyseert hij hoe verschillend de taal van deze oproepen is, van Weens zacht tot een “Hitleriaanse toon”.

Houdt Vol! roept Bloch de lezers van zijn onderwatercabaret op. De offensieven van de vijanden van Duitsland zullen komen, zelfs als de nationaalsocialistische regering het altijd verkeerd heeft voorspeld wat betreft de timing.