2e jaargang, nr. 40, pagina 11
2e jaargang, nr. 40, pagina 12

cover / inleiding inhoudsopgave

Het advies van Driekruis

Tot op het oogenblik waarop de opstelling en concentratie der strategische reserves als afgesloten wordt beschouwd, zal de Duitsche taktiek aan het Oostfront, die tot voor 24 uur nog in verschillende sectoren door een hardnekkige stellingoorlog en heldhaftige verdediging van sleutelposities gekenmerkt werd, een sterk bewegelijk karakter dragen, d.w.z. dat de Duitsche troepen thans weer door snelle tegenaanvallen en flankbedreigingen de opmarsch van het Roode Leger zullen trachten te belemmeren en plaatselijk op te vangen. De eerste symptomen van dezen radicalen overgang van gedeeltelijke stellingoorlog op algemeene bewegelijke oorlogvoering vormen de ontruimingen van een aantal steden gedurende de laatste 24 uur, met name Lemberg, Lublin, Jarislau, Bialystok en Dunaburg. Zij, die het verloop der oorlogshandelingen op de landkaart plegen te volgen, zullen dus in de komende dagen nog wel menige beweging in Westelijke richting kunnen noteeren! Het ziet er echter naar uit dat zij er verstandig aan doen deze notities niet met inkt aan te brengen, doch b… met spelden die zij te zijner tijd weer in andere richting kunnen verplaatsen … – 29-7-44

Vriend Driekruis geeft een goede raad
Gebruik geen inkt maar spelden,
Want jij bederft anders je kaart,
Als straks de Duitsche helden

Voorspoedig weer naar ’t oosten gaan
Kun jij die weer verzetten,
Maar heb jij het met inkt gedaan,
Is het niet te beletten

Jouw landkaart wordt een harrewar
Van kris en krassen lijnen
Jij raakt er haast van in de war,
Omdat ze niet verdwijnen

De spelden zet men gauw terug,
Terwijl inktlijnen blijven
Wie sceptisch is, die ware zich
Dus op zijn kaart te schrijven.

Ik echter ben een optimist
En blijf mijn inkt benutten,
Ik denk, dat Driekruis zich vergist,
Waar eens de lijnen zitten

Daar komt geen enkel Mof meer heen
Behalve dan gevangen
Voor Driekruis is het wel gemeen
Wij echter, wij verlangen

Ernaar, dat Duitschland gauw verliest
En er zijn prima kansen
Voor Driekruis wordt het dan wat triest,
Maar wij – wij zullen dansen.

Transcriptie: Thilo von Debschitz