2e jaargang, nr. 47, pagina 10
2e jaargang, nr. 47, pagina 11
2e jaargang, nr. 47, pagina 12

cover / inleiding inhoudsopgave

Balkanschemering

Het D.N.B. meldt uit Berlijn:
Koning Michael van Roemenie heeft in een oproep het Roemeensche leger bevolen den strijd tegen de bolsjewistische indringers te staken. De Staatschef van Roemenie maarschalk Antonescu is door een laffe hinderlaag van den koning en zijn verradersclique bestaande uit Anglophile politici en reactionaire hovelingen uitgeschakeld. Een door den koning in het leven geroepen zgn. democratische regeering, die onder de vlag van Maniu en Bratianu, in feite echter door de communisten gevormd is, heeft aan Moskou de uitlevering van het land aangeboden. – 25-8-44

Het is vandaag gedaan met Roemenië
En daar valt niets te verbloemen
Het staat als een paal boven water:
Michael, de jonge koning,
Dient jullie niet langer onderdanig
En er heerst in Boekarest

Nu het volksbestuur van Roemenië,
Niet de Antonesculeiding,
Vandaag is democratie troef
Duits is grondig uit de mode
Met een betere methode
Haalt men het land uit het moeras

De Rus bezet heel snel
De oliebronnen van Plusty
Deze klap verdragen jullie niet
Alle Duitse fronten wankelen,
Geen benzine meer om te tanken,
Jullie einde is in zicht

Jullie andere strijdmakkers
Voelen zich eveneens neergeschoten
En verzwakt en oorlogsmoe
Jullie vrienden, de Bulgaren
Tonen berouw en ze waren
Zwaar in de fout, zoals je ziet,

Toen ze ooit de oorlog verklaarden
En je merkt het al, ze zouden
Vandaag graag stoppen
Tegenover Duitsland koeler
Toont men zijn vredesantennes,
Zo gaat het in de wereld

De houding van Bulgarije.
In het Bulgaarsche parlement heeft de minister van buitenlandsche zaken Draganoft een rede gehouden, waarin hij herinnerde aan den gemeenschappelijken strijd van Duitschland en Bulgarijë tijdens den wereldoorlog, die door Bulgarijë ondernomen werd met het doel alle Bulgaren te vereenigen. Niet zoozeer de wapenbroederschap, als wel het onrechtvaardige lot na den oorlog verbindt beide volken. Met Turkije waren de betrekkingen steeds goed. Komen er thans verwikkelingen, dan is dit tegen den wil van beide volken. Ook met Rusland waren de betrekkingen steeds goed. Een vergissing noemde spr. de oorlogsverklaring aan Engeland en Amerika, een vergissing, waaraan de Engelschen echter zelf de schuld zijn omdat zij hun garantiebeloften van 1919 niet nakwamen. De reegering zal de politiek van koning Boris voortzetten, die gericht is op vreedzame regeling van alle aangelegenheden, overeenstemming met alle naburige landen en vermijding van den oorlog op den Balkan. – 23-8-44

En in Hongarije denken vandaag
De meeste mensen al
Aan de overgave
Horthy maakt zich grote zorgen
Komt de capitulatie vandaag of morgen?
Want hij voelt zijn einde al.

Politieke partijen in Hongarije ontbonden.
Het Hongaarsche Telegraafagentschap deelt mede:
“In de éditie van gisteren van de Hongaarsche Staatscourant is een regeeringsverordening gepubliceerd, volgens welke alle politieke partijen met onmiddelijken ingang worden ontbonden zonder rekening te houden met haar politieke oriënteering. Iedere politieke activiteit is verboden. Het vermogen der partijen waar het ook gedeponeerd is wordt door de politie geblokkeerd en in veiligheid gesteld. Bij het overtreden van deze regeeringsverordening zullen zware straffen worden uitgedeeld. De verordening is onmiddellijk in werking getreden.” – 25-8-44

En jullie voelen je erg geraakt,
Er blijft helemaal niets meer te hopen,
Elke vriend laat jullie in de steek.
Ja, zoals rotte vruchten vallen
Jullie vazallen
Weg, want ze komen tot inzicht.

Post-editing: Sylvia Stawski, Ernst Sittig