2e jaargang, nr. 48, pagina 14
2e jaargang, nr. 48, pagina 15
2e jaargang, nr. 48, pagina 16

cover / inleiding inhoudsopgave

Hitler’s vredeswaarborg

Tenslotte zette Dr. Goebbels de etappen van de Duitsche buitenlandsche politiek uiteen die allen elementen van den vrede zijn. De politiek van Hitler is een politiek van vrijheid en eer en van vrede. Een weerloos Duitschland was een provocatie van den oorlog, deze provocatie bestaat niet meer. Dr. Goebbels besloot zijn rede met de verklaring: “Een volk van 75 millioen zal op tien April aantreden. Onze oorlogskreet zal zijn: Eén volk – één rijk – één leider.” – 23-3-38

En Goebbels sprak: Dat Duitsland zich bewapent,
Dat is de garantie voor vrede,
Als men zich goed bewapend weet,
Weet men zich veiliger dan ooit.

Dan zou geen tegenstander het wagen
Ooit aan te vallen,
Maar zoals de zaken er eerst voor stonden,
Kon het op elk moment gebeuren.

Nog in de kinderschoenen,
Stond de Duitse Reichswehr, ons leger,
Iedereen zou ons kwaad kunnen doen,
Het is een wonder dat niet iemand

In een of ander vreemd land
Het lef had ons aan te vallen,
’t was een zonde en ’n schande,
Hoe men het Duitse leger verzwakt heeft

En ons zo klein heeft gehouden,
Maar toen kwam Hitler, God zij dank,
En nu, dankzij zijn wijze leiderschap,
Vrezen we zoiets niet meer.

Toen onze Reichswehr wegkwijnde,
Was er groot gevaar voor oorlog,
Maar nu, geliefde Duitse broeders,
Hoop ik dat het ons allemaal duidelijk is,

We zijn een volk dat zich weert en wapent,
Een volk dat zich wapent en weert,
Dankzij het werk van onze grote leider,
Bestaat het oorlogsgevaar niet meer.

In het oosten, westen, noorden, zuiden,
Waait tegenwoordig een andere wind,
We vrezen niet meer voor vrede,
Omdat we zo goed bewapend zijn.

Het oorlogsgevaar is nu afgewend,
Vrede is niet langer bedreigd,
Veiligheid is ons gegeven,
ja inderdaad, er is geen nood …

Göbbels sprak zo mooi,
Maar kort daarna bleek:
De Duitse vrede is verbroken,
Omdat … Hitler zelf de vrede brak.

Post-editing: Kurt Gerhard Funke