2e jaargang, nr. 48, pagina 4
2e jaargang, nr. 48, pagina 5
2e jaargang, nr. 48, pagina 6

cover / inleiding inhoudsopgave

  • wörtlich übersetzt
  • lyrisch übersetzt

De gelovigen

De commandant van de brandende vesting Brest deelde in een telegram mede: “Mein Fuehrer, herhaalde eischen tot overgave afgewezen. Strijd heeft zijn hoogtepunt bereikt. Door groote overmacht van den vijand werden de vestingswerken verwoest. Rest van bezetting strijdt op puinhoopen der stad, trouw aan eed op de vlag tot het uiterste verder”. – 16-9

Vandaag zie je een ander beeld
Dan dat waarvan de nazi’s spraken.
De toekomstdroom is niet vervuld,
In plaats daarvan wordt nu bij Aken,

De oude Duitse keizerstad,
De Duitse rijksgrens overschreden,
En nóg zijn jullie hem niet zat,
Blijkbaar nog niet genoeg geleden.

Nog altijd is het Hitlervuur,
Het enthousiasme niet te doven.
De rede breekt nog steeds niet door,
Nee, jullie blijven erin geloven.

In Noord en Zuid, in Oost en West:
Voor Hitler nemen jullie ’t op,
Vechten bij Warschau en bij Brest,
Wassen zijn .

Volkomen zinloos, zonder doel,
Maar jullie wassen door, standvastig
En zien niet dat de nazitroep
Te smerig is om aan te pakken.

Voor Hitler kruip je in het stof,
Je bent bereid voor hem te sterven
En tot de laatste ademtocht
Beschouw je hem als Duitslands Redder.

Die zelfvoldane opblaaspop
Is op ’t belachelijke af gekrompen,
Maar jullie teren nog volop
Op lang vervlogen krijgstriomfen,

Die, als men ze eens goed beziet,
Toch echt geen wonderen waren.
Hoe idioot klinkt nu het lied:

Hoe idioot klinkt nu de leus:
’,
Want heel de wereld ziet nu heus:
De nazi’s hebben niet gewonnen.

Toch blijven jullie steeds bereid
voor hen op ’t veld te sneuvelen,
Gebonden aan een waanzinseed
Blijf je je leven offeren

Voor hem die zo perfide is
En geen belofte heeft gehouden.
Jullie zien niet hoe het zit
En blijven stug op hem vertrouwen.

Het maakt dus kennelijk niet uit,
Al heeft het laatste uur geslagen:
Een wonder zal het Derde Rijk
En Hitler – geloof je – toch bewaren.

Vertaling: Jaap van Vredendaal