1e jaargang, nr. 1, pagina 16
1e jaargang, nr. 1, pagina 17

cover / inleiding inhoudsopgave

Piet en Coba

Bent u bedroefd,
Verzuim dan niet
Lees ‘t boek van Coba en van Piet!*

Binnenkort zal verschijnen het zoojuist voltooide
“Boek van Piet en Coba”
Hun avonturen in oorlogstijd.
Door Cornelis Breedenbeek
Dit boek zal worden HET Nederlandsche jeugd-boek van den naoorlogstijd. Wie het tot nu toe las (of schreef!) is enthousiast.
Bestellingen voorloppig te richten aan Redactie O.W.C.
GAAT IEMAND PIET EN COBA LEZEN, IS VAN ’T VERDRIET HIJ GAUW GENEZEN

Hoe diep men ook zit in de put, door
“PIET EN COBA”* KRIJGT MEN FUT.

* “PIET EN COBA”, het met spanning verbeide jeugdboek voor de jeugd van 8 tot 80 jaar door Cornelis Breedenbeek

Transcriptie: Thilo von Debschitz