1e jaargang, nr. 10, pagina 2
1e jaargang, nr. 10, pagina 3
1e jaargang, nr. 10, pagina 4
1e jaargang, nr. 10, pagina 5

cover / inleiding

Stalin corrigeert

Men zegt zoo vaak, er staat niets in,
Het ergert en verveelt je,
Toch heden zag ik in de krant
Een aardig tafereeltje.

Met hooge hoed, gebeden boek
Ega en godsvertrouwen
Ziet men het vadertje Stalin
Braaf naar z’n kerk heensjouwen.

Venijnig constateert de tekst:
Zoo ziet de brave Christen
In Nederland en heel de wereld
Thans Stalins bolsjewisten.

Ik geloof niet veel, wat thans de krant
Aan ons zoo gaat vertellen
Men tracht te vaak het ware beeld
Heel anders voor te stellen.

Men luistert voor de waarheid thans
Naar Moskou en naar Londen
En toch, aan deze tekening
Heb ik wat waars gevonden

Men gelooft thans niet als vroeger meer
In Stalins gruweldaden,
In wanbeheer en schrikbewind
Met bloed en schuld beladen

Men weet, dat schilder Hitler met
Bedriegelijke penselen
Ontworpen en geschilderd heeft
Zijn leugen tafereelen

Hij schildert zich als goddelijke held,
Beschermpatroon van kerken,
Die landen, volken, geloof beschut
Onder zijn engels vlerken.

En menig heerlijk toekomstbeeld
Heeft Hitler ook ontworpen
Bijvoorbeeld, hoe hij welvaart brengt
Aan steden en aan dorpen.

Hij schildert dit en schildert dat
Belooft aan alle menschen
Een leven vol gelukzaligheid,
Precies zoals zij wenschen.

En hij ontwierp een kunstig plan,
Een schilderij van dromen,
Hij wilde graag met Engeland,
Tot een accoordje komen.

Engeland ter zee en wij te land
Zullen de wereld regeeren
Wij zullen net als Engeland zijn
Een volk en ras van heeren.

Hij schildert verder zwart in zwart
Het wreede bolsjewisme
Hoe Stalin iedere ochtend eet
In vreeslijk wild Sadisme

Bij zijn ontbijt twee monniken
En daarna nog twee nonnen
In plaats van koffie zuipt hij bloed,
Heusch waar en niet verzonnen

Intusschen kwam wel menigeen
Tot vaste overtuiging:
Hij heeft de waarheid niet getoond,
Het was waarheidsverbuiging.

En Stalin heeft thans het penseel
Zelve ter hand genomen
Schrapt uit het Hitler ‘tafereel’
Schrapt uit de Hitler dromen.

Hij gooit thans dagelijks overhoop
Hitlers berekeningen
En trekt zo menig dikke streep
Door toekomsttekeningen.

Hij corrigeert ook het portret
Door Hitler voorgelogen
En heel de wereld ziet Stalin thans
Aan met heel andere oogen.

Transcriptie: Thilo von Debschitz