1e jaargang, nr. 12, pagina 4
1e jaargang, nr. 12, pagina 5

cover / inleiding inhoudsopgave

Voorstel aan Dr. Göbbels

Nu jij het over britsche grootspraak hebt
Mijn zeer geachte propaganda mankpoot
Lijken je argumenten wat verlept
Het schijnt, dat je wat grondig langs de plank schoot,

Als je van “kleine compensaties” smoest
Van zeer minieme, luttele randsuccessen
Houd je daarom misschien je Nazis koest,
Wij gelooven niet in ’t duitsche klessebessen.

En als u heden zich wat smalend uit
Omtrent evacuatie uit Duinkerken,
Wat een prestatie Duinkerken beduidt,
Kon men pas toen, als Tunis viel goed merken.

Duinkerken ongetwijfeld een succes
De Britten vielen niet in duitsche handen
En thans dreigt Duitschland het invasiemes
Onrust en gisting heerscht in alle landen.

Als u zoo heden over grootspraak praat,
Dokter van ’t veel beloven, weinig geven
En men bekijkt critisch Uw woord en daad,
Bent zeer wel in gebreke U gebleven!

Ik ben wat blij, dat ik niet Göbbels ben,
Het zal vandaag niet te gemakkelijk blijken
De werkelijkheid door woorden en door pen
Voor ’t duitsche volk rooskleurig te doen lijken.

Vriend Winston Churchill is aardig op weg
Om zijn belofte spoedig (?!) waar te maken
Je voelt je zeker niet erg prettig, zeg,
In jouw plaats zou ik maar het werk gauw staken.

Transcriptie: Thilo von Debschitz