2e jaargang, nr. 13, pagina 2
2e jaargang, nr. 13, pagina 3
2e jaargang, nr. 13, pagina 4

cover / inleiding

Over het thema “Duitse Grondigheid”

Dat zij evenwel nog andere bronnen kent, waaruit zij haar menschenmateriaal put, blijkt uit het resultaat van een onderzoek, dat Duitsche militaire en medische autoriteiten met haar spreekwoordelijke grondigheid hebben ingesteld. – DE COURANT 28-1-44

Jullie beroemen je altijd zozeer
Op jullie Duitse grondigheid,
En als ik het hoor, wordt het me vreemd te moede,
Ik glimlach, en ik heb medelijden met jullie.

Ja, jullie weten altijd alles beter
Dan welke andere natie ter wereld dan ook,
Dat is op school al vastgesteld
Door de leraar op het gymnasium.

En elke meester van de lagere school
Heeft de Duitse jeugd ingeprent
Dat het Duitse recht op leven zwaarder weegt,
Op zichzelf doorslaggevend is.

Het volk van dichters en denkers
Zo hebben jullie jezelf trots genoemd,
Jullie zwaaiden jezelf wierook toe,
Een volk dat zichzelf als goddelijk beschouwde.

Jullie raken altijd in vervoering over de Duitse essentie,
En de Duitse vindingrijke geest,
En beschouwen jezelf als uitverkoren,
Maar dergelijke zaken zijn meestal schadelijk.

Het is lachwekkend als jullie kinderlijk
Opscheppen over jullie grondigheid,
Vaak kan men zien hoe grondig
Echt grondig jullie op het verkeerde pad zijn.

Jullie kunnen briljant organiseren,
Dat kan niemand ontkennen,
Maar om waarde en onwaarde te beoordelen,
In zulke zaken zijn jullie verschrikkelijk zwak.

Zo heeft de criminaliteit zich grondig
bij jullie kunnen nestelen
En hebben jullie je laten misleiden
Door een droom van glorie en roem.

De Duitse versie van het fascisme
Kenmerkt zich door grondigheid,
Maar in jullie optimisme
Loven jullie het als de geest van het nieuwe tijdperk.

Jullie zagen de heerschappij van een bende moordenaars
Als een goddelijke genade,
En jullie bedekten jezelf met schande,
Die nooit vergeven kan worden.

Jullie lieten je bedwelmen door frasen
Van grote tijden in de nabije toekomst,
Men zag jullie luisteren naar de leider,
En grondig raakten jullie zo verstrikt.

Toen hebben jullie grondig voorbereid,
Heel grondig zelfs, de oorlog van vandaag
Ja, jullie hebben hard gewerkt,
Maar de overwinning ontglipt jullie nog steeds.

Jullie planden en berekenden,
Overwogen de risico‘s,
Hoe om te gaan met elke vijand,
Hoe steden uit te wissen.

Ja, alles was per minuut, per uur,
Zelfs tot in het kleinste detail vastgesteld,
Maar toch hadden jullie het grondig mis,
Met jullie macht en die van de wereld.

Angstig zie je het en met bezorgdheid,
Dat jullie berekening niet helemaal klopt,
Jullie plezier is grondig verpest,
Terwijl het lot een wending neemt.

Jullie worden krachtig op je vingers getikt,
En men legt het Derde Rijk in puin,
En binnenkort zal de oorlog eindigen,
Dan zijn jullie helemaal grondig kapot.

Post-editing: Sylvia Stawski, Ernst Sittig