2e jaargang, nr. 21, pagina 13
2e jaargang, nr. 21, pagina 14
2e jaargang, nr. 21, pagina 15
2e jaargang, nr. 21, pagina 16

cover / inleiding inhoudsopgave

De “Day D” (schlager)

De laatste maatregelen van de Britsche regeering, die den indruk wekken als zou de invasie vlak voor de deur staan, hebben onder het Engelsche volk een geweldige spanning veroorzaakt. Ook het eeuwige hameren van de Engelsche pers op het naderen van den “dag D” – daarmede wordt de invasiedag aangeduid – heb­ben hun psychologische uitwerking op de Engelschen niet gemist. Zweedsche correspondenten geven echter te kennen, dat de Engelsche propaganda hierdoor meer vergt van de zenuwen der bevolking, dan deze blijkbaar kunnen verdragen. De nervositeitsverschijnselen zijn zoo algemeen, dat zelfs een blad als de “Daily Express”, dat kort geleden nog de sensationeelste berichten bracht over de op handen zijnde invasie, thans geneeskundige adviezen publiceert, hoe de geschokte zenuwen te kalmeeren. – 4-5-44.

1) Och wat is ’t voor een reuzestrop,
Want de Britsche zenuwen zijn op.
Alle Britten, vol van agitatie
Wachten op de dag van de invasie.

Ja, men houdt het haast niet vol
En het is verdomd geen lol
In de krant staat onomwonden,
Zenuwachtig is heel Londen.

Refrein:
Lord en Lady

Wachten ongeduldig op de “Day D”
Zenuwziek wordt èlke Brit,
Want de “Day D” komt maar niet.
Ja, het wordt beslist nog een tragedie
Voor de Britten met de “Day D”

2) alle Nazi’s vinden het wat fijn,
In een vreugderoes verkeert Berlijn
Men vergeet men heeft geleden
Door de Britsche moeilijkheden.

Want de nieuwe Göbbelsleus
Luidt: de Britten zijn nerveus
En er rest slechts één remedie
En dat is en blijft de “Day D”.

Refrein:
Lord en Lady etc.

3) Eisenhower durft het nog niet aan
Blijkbaar is het weder van de baan
En zoo ging het nu al twintig keeren
En nog durft hij niet te attaqueeren

Ook bij de Atlantikwal
Weet men ’t al, de Brit is mal
Ja, van ’t wachten overspannen,
Zijn thans alle Britsche mannen.

Refrein:
Lord en Lady etc.

4) Maar op zeker dag is het zoo ver
Dan slaat men de Moffen her en der,
Hitler knijpt hem vreeslijk, want dat weet-ie,
Alle Nazi’s beven voor de “Day D”

“Day D” brengt voor hun [hen] de dood,
Nazi-Duitschland legt het lood,
Hitler zal ’t niet lang hoûen
En dus zijn wij vol vertrouwen.

Slotrefrein:
“Day D”, “Day D”,
Vliegtuigen en tanks brengt bij de vleet ie,
En voor Mof en N.S.B.
Valt de “Day D” heusch niet mee
Voor hun wordt het zeker een tragedie,
Kwam dus maar heel gauw de
„Day D“.

Transcriptie: Thilo von Debschitz