2e jaargang, nr. 29, pagina 12
2e jaargang, nr. 29, pagina 13
2e jaargang, nr. 29, pagina 14
2e jaargang, nr. 29, pagina 15

cover / inleiding inhoudsopgave

De “Reichsschulen”

Wat beteekent: Reichsschule?
In Duitschland zijn sinds 1933 in verschillende streken Reichsschulen gesticht onder den naam “Nationaal-politische-Erziehungsanstalten” (N.P.E.A.). De naam Reichsschule werd het eerst buiten Duitschland gebruikt en zal wellicht ook in Duitschland worden overgenomen, omdat hij doel en zin dezer instellingen zoo voortreffelijk weergeeft. Behalve in Nederland bevinden zich thans ook twee Reichsschulen in Vlaanderen en één in Noorwegen. – 2-6-44

De Reichsschule is geen Duitsche maar een Groot-Germaansche aangelegenheid en daarom hebben wij Nederlanders, er alles mee te maken! De maatstaf die bij keurig en zifting wordt aangelegd, is deze: dat de jongens naar lichaam en geest, karakter en erfgezondheid meer dan middelmatig zijn. Raszuiverheid is de grondslag, waarop moet worden voortgebouwd en in dit opzicht is ons Volk, met zijn sterken inslag van Noordrasbloed in staat een belangrijke bijdrage voor de Reichsschulen te leveren! In uiterlijke en innerlijke houding, blik en gestalte, moeten de jongens tot de beste vertegenwoordigers van ons ras behooren. En in nauw verband daarmee staan de hooge eischen die aan de lichamelijke en geestelijke erfgezondheid van de jeugdige candidaten worden gesteld. Houding en gang, oogopslag en toon, bij sport en spel, onderzoek en ondervraging verraden den opvoeder in dien tijd van keurig en proefjaar, wat voor een karakter er in den jongen zit. En komt er later iets laags of gemeens tevoorschijn, dan zullen al zijn verdiensten op het gebied van studie, sport en anderszins hem niet voor verwijdering van de school behoeden. Wie ooit liegt wordt onherroepelijk weggestuurd! – 3-6-44

De Duitse Übermensch-droom
Woedt in sommige lerarengeesten,
Het heden stemt er nauwelijks mee overeen,
Maar in hun zachte hersenen

Praten deze kerels zichzelf aan
Dat ze Übermenschen kunnen kweken
Germaans-edel, raszuiver
En omdat ze het geloven, richten ze daarom

“Reichsschulen” op voor geest en sport
In de door het Rijk bezette landen
Als ware nazi-kinderopvang
En daar willen ze de leerlingen veranderen

Van karakter en lichamelijk
Naar het ideaalbeeld van de Germaan
En vrij van elke smet of streek,
Lichamelijk en geestelijk gelijk aan de voorouders

Blauwogig en blond wil men daar
Een geslacht van strijders ontwikkelen
Men wil voor het vaderland en het front
De toekomstige leiders daar ontdekken.

Het Duitse volbloed edelteelt
Werkt aan het Führerras,
Ze controleert, ze onderzoekt,
Ze kiest de besten uit de massa.

Van rechte gestalte moet men zijn
En lichamelijk vrij van gebreken,
Wie donkerharig is en klein,
Wordt niet toegelaten tot deze kennisbronnen.

Hij blijft verbannen en mag zich niet
Laven aan de Germaanse bron,
Omdat hij er raciaal niet aan beantwoordt,
Hem ontbreken deze verheven gaven.

Maar het verblijf in dergelijke
Rassenkweekinstellingen
Hangt niet alleen af van het Germaanse lichaam,
Maar ook van het geestelijk gedrag.

Men moet daar edel en goed zijn,
En behulpzaam, niet sluw en bedrieglijk,
Open en eerlijk en vol moed,
Bereid om verantwoordelijkheid te dragen.

De leugen wordt verafschuwd, gehaat,
En wordt bestraft met alle zwaarte,
Wie ooit liegt, wordt weggestuurd,
Voor hem is het gedaan met de carrière.

Goebbels is al veel te oud,
Dacht ik bij het lezen van deze stellingen,
Anders was hij de ideale leerling geweest
Voor zo‘n rijksschool.

Want hij is blond en groot en recht,
Het ideaal van de nazi-pedagogen
En dan het belangrijkste: hij heeft
In zijn leven nooit gelogen …

Post-editing: Sylvia Stawski, Ernst Sittig