2e jaargang, nr. 3, pagina 14
2e jaargang, nr. 3, pagina 15
2e jaargang, nr. 3, pagina 16

cover / inleiding inhoudsopgave

Het Alligatorlied

De landing op Nieuw Brittannië, waarvan wij dezer dagen melding hebben gemaakt, had een volkomen nieuw karakter. Tot dusver slaagden de Amerikanen erin om bij landingen de Japanners te verrassen en aan land te gaan zonder tegenstand van beteekenis. Op New Britain was dit anders, daar het verloren gaan van de basis Rabaul de Japanners zou noodzaken zich terug te trekken op Ned. Oost-Indië of de Philippijnen. Bij voorbaat stond dus vast, dat de Japanners zich op New Britain fel zouden verzetten en dat een verrassing uitgesloten was. Daarom vielen de Amerikanen pas aan na een krachtig bombardement van de artillerie en de luchtmacht en daarna zetten zij volkomen nieuw materiaal in, namelijk de amphibie-tanks, die den naam dragen van “alligators” en “buffels”. Deze tanks drijven en kunnen zich in het water bijna even snel voortbewegen als aan land. Met de snelvuurkanonnen hunner pantserkoepels ontnamen zij den tegenstander de vrijheid van handelen, met behulp waarvan het afslaan van een landing niet al te bezwaarlijk is. Verslagen van Amerikaansche journalisten, die de operaties bijwonen, laten intusschen doorschemeren dat de “alligators” en de “buffels” misschien toch nog in zee teruggedreven zouden zijn, als het niet mogelijk was geweest ze met een intens artillerievuur te dekken. Dit vuur kwam uit kanonnen die op drijvende vrachtauto’s waren gemonteerd. Deze auto’s kunnen zich vrij snel door het water voortbewegen en hebben natuurlijk het groote voordeel, dat zij ook meteen bij de operaties te land kunnen worden gebruikt. Ofschoon nog slechts summiere gegevens ter beschikking staan, mag worden aangenomen, dat wij hier te doen hebben met een even interessante als geduchte nieuwe vinding. – 21/12

In de stille Zuidzee zijn
De Amerikanen
Zeer actief, het is geen gijn [gein],
Zich een weg aan ’t banen.

En de Jappen krijgen klappes
En zij moeten wijken,
Ja, de [het] gele valderappes
Moet de vlag wel strijken

Refrein:
Wat denk ie, de Yankee
Die heeft thans een tankie
Die heeft Alligator
En zwemt op het water
En hij loopt op het land
Maakt de Jappen van kant.

In Japan is men verrast
Wil het niet gelooven
En de Tenno is in last,
Komt het niet te boven
Nieuw-Brittannië, ja dat kan je
Haast niet meer verdragen
Ja men hakt gauw in de pan je
Met geduchte slagen

Refrein:
Wat denk ie etc.

En gewapend als een fort
Is dit nieuwe wonder
Bij de Alligatorsport
Gaat Japan eronder
En in Indië, ja, daar vind je
Reeds blijde gezichten
In Batavia verslind je
Haast de persberichten.

Refrein:
Wat denk ie etc.

Adolf Hitler in Berlijn
Voelt zich zeer bedropen,
Het fiasco doet hem pijn,
Het is misgelopen,
Zijn gedachten en zijn trachten
Zijn bedrog gebleken,
Want ook de japansche krachten
Zijn teruggeweken

Refrein
Wat denk ie etc.

Ja, men weet het Adolf schond
Rechten en verdragen
Het beloofde tweede front
Zal wel gauw opdagen.
In mijn droomen zie ik komen
Reeds de Alligator,
De Atlantic wal genomen
Zij het vroeg of later.

Refrein.
Wat denk ie, de Yankee,
Die heeft thans een tankie,
Die heet Alligator
En zwemt op het wator,
Komt die eens hier aan land
Gaan de Moffen van kant!

Transcriptie: Thilo von Debschitz