2e jaargang, nr. 31, pagina 12
2e jaargang, nr. 31, pagina 13
2e jaargang, nr. 31, pagina 14

cover / inleiding inhoudsopgave

Von Rundstedt gaat heen

Von Rundstedt opgevolgd door von Kluge.
In het hoofdkwartier van den Fuehrer wordt medegedeeld: Om gezondheidsredenen is generaal veldmaarschalk von Rundstedt in het opperbevel in het Westen opgevolgd door generaal veldmaarschalk von Kluge. De Fuehrer heeft in een hartelijk gesteld eigenhandig schrijven veldmaarschalk von Rundstedt, die zich in de moeilijkste situaties hoogelijk heeft onderscheiden, zijn bijzonderen dank uitgesproken, en het voornemen te kennen gegeven van zijn diensten gebruik te maken voor speciale opdrachten. Generaal veldmaarschalk von Rundstedt die dit jaar 69 jaar wordt, heeft zich als kolonel-generaal in het begin van den oorlog belast met het bevel over de legergroep Zuid, waarmede hij in den omsingelingsslag van tien dagen aan de Szura het voornaamste Poolsche leger versloeg en den zegetocht in Polen bekroonde met de verovering van Warschau. In den veldtocht tegen Frankrijk voerde hij bevel over legergroep A. Zijn troepen braken op 30 Mei 1940 door de sterke vijandelijke stellingen aan de Maas heen, korten tijd later door de naar het Noordwesten verlengde Maginotlinie en op 9 Juli door de stellingen van de Weygand-zone, waarmede voor de Duitsche pantserformaties de weg vrij werd voor den vernietigenden slag in den rug van de voornaamste versterkingen der Maginot-linie. In den loop van den oorlog werd generaal veldmaarschalk von Rundstedt die in de gedenkwaardige zitting van den Rijksdag van 19 Juli 1940 door den Fuehrer was bevorderd tot generaal veldmaarschalk, benoemd tot opperbevelhebber in het Westen. In Rusteloozen arbeid van jaren heeft hij op deze verantwoordelijke post voor een toonaangevend gedeelte de voorwaarden in het leven geroepen voor den afweer van de invasie. – 7-7-44

Van Rundstedt afgetreden,
Werd hij ineens zoo ziek
Of is hij ontevreden
Met Adolf zijn tactiek?

Het beste is, ik vestig,
Zei hij, me gauw weer thuis
Ik ben reeds negen en zestig
En toch lijkt het niet pluis

Zoals de duitsche leiding
Zijn heengaan publiceert,
Hij kreeg een onderscheiding
En werd gepensioneerd

Eikenloof voor Dollmann en von Rundstedt
De Fuehrer heeft het eikenloof bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend aan den opperbevelhebber van het zevende leger, geral-oberst [general-oberst] Friedrich Dollmann, als posthume onderscheiding, en aan den opperbevelhebber West, generaal-veldmaarschalk von Rundstedt. – 3-7-44

Kon hij zich niet getroosten
Misschien in ’t harde feit,
Dat Adolf in het Oosten
Gebrek aan troepen lijdt

En kon hij ze niet missen
Aan het Invasiefront?
Men kan ernaar slechts gissen,
Men gist en – houdt zijn mond.

Ik lees, dat aan von Kluge
Men Rundstedts baantje gaf,
Heeft die daarvan meer sjoege?
Wij wachten eerst maar af.

Eens hoorde men hun spreken:
No change in winning team!
Uit dit oogpunt bekeken
Vind ik ‘t geval subliem

Er zien thans zelfs de leken,
In ’t Westen gaat het rot
Zijn heengaan is een teeken:
Groot-Duitschland gaat kapot.

Transcriptie: Thilo von Debschitz