2e jaargang, nr. 47, pagina 16
2e jaargang, nr. 47, pagina 17
2e jaargang, nr. 47, pagina 18

cover / inleiding inhoudsopgave

De “V twee”

De V1, uitvinding van een jeugdig marinesoldaat, doet zijn werk tot volle tevredenheid. V2 is in aantocht. Wat of hoe en wanneer? daar laat men zich van Duitsche zijde natuurlijk niet over uit, hoezeer de vijand zich ook in bespiegelingen over deze vraag verdiept. Zoo wist de Daily Telegraph dezer dagen te melden, dat in een gebied in Oost-Polen ontzaglijke verwoestingen waren aangericht door een proefneming met het nieuwe wapen V2. Het Engelsche blad wist zelfs mede te deelen dat Churchill aan Stalin verzocht had, ten spoedigste alle gegevens die hij hieromtrent verzamelen kon, mede te deelen, opdat men in Engeland reeds thans voorzorgsmaatregelen zou kunnen nemen. De New Yorksche correspondent van Svenska Dagbladet en het tijdschrift Time meenen te weten dat V2 “slechts” een verdere ontwikkeling van V1 zal zijn. De Manchester Guardian daarentegen “onthult”, dat V2 een combinatie van Stuka en jager zal zijn, waarbij de jager de Stuka (volgens raketprincipe en volgens dat van de draadlooze besturing waarschijnlijk) boven een bepaald gebied zal loslaten, waarna de Stuka zijn robotbommen zou verspreiden! Van Duitsche zijde is reeds verklaard dat het effect van V2 dat van V1 zal overtreffen in dezelfde mate als een leger van 1000 bommenwerpers een eskader mosquito’s. Op het juiste oogenblik zal de vijand weten wat V2 beteekent, laat hem tot dien dag maar gissen en raden. – 15-8-44

Het is thans onze plicht, aldus de heer Jager, niet te wachten tot de V.2  komt, maar zelf een daad te stellen. “Het huidige conflict is zóó radicaal, dat slechts het offer, dat wij gemeenschappelijk brengen, den doorslag kan geven. Mijn zoon vecht thans in het Westen. Ik wil niet op mijn zoon teren. Ik ga hem helpen.” Dat is het woord van een man, van een nationaal-socialist, die bereid is zich geheel te geven voor zijn volk, voor Europa. – 29-8-44

Sommige nazi‘s verheugen zich
Vandaag al op de “V twee”
Die nog beter dan V één
De Britten wel zal krijgen,

Als bewijs van Duits bestaan
Brengt ze elke vijand tot zwijgen
Duitsland wint nu sowieso,
Want het heeft de V twee.

Ergens en ooit
Zal blijken al dat de V twee
Een geweldig wapen is,
Alle vijanden overwint

En zeker in korte tijd
Duizend fakkels ontsteekt
En zo wordt de V twee
Dan Eisenhowers Waterloo.

Alleen een zwakkeling vindt het barbaars,
Als de verschrikkelijke V twee
Engeland binnenkort straft
En het land van de Britten verwoest,

Afschuwelijk en angstaanjagend
Is ze grondig uitgerust
En brengt nood en dood in overvloed,
Hitlers wapen, de V twee.

En zo wordt de V twee
Doctor Göbbels’ alfa en omega
En geeft de nazi’s vertrouwen,
Die de wending van deze oorlog

Zal brengen, van nacht naar licht;
Leidt ze naar de triomf van de overwinning
Zoals jullie het wensen, helemaal comme il faut,
Jullie prachtige V twee.

Maar men ziet niets van V twee
En het Duitse leger, het vluchtte.
De Duitse grens is bereikt
En het gaat nog vrolijk verder

En wie een nazi is, verbleekt,
Wie geen nazi is, is vrolijk
En hij zegt over de V twee:
Die bestaat helemaal niet, oh nee!

Post-editing: Sylvia Stawski, Ernst Sittig