2e jaargang, nr. 47, pagina 4
2e jaargang, nr. 47, pagina 5

cover / inleiding inhoudsopgave

Het kleine verschil

Langzamerhand ontstaat een situatie, die gelijkenis begint te vertoonen met die van 1939, of begin 1940. Ook toen stond in Oost en West de tegenstander aan de grenzen en niemand dacht er toen aan om de Duitsche oorlogspositie als kansloos te beoordeelen. Men wist dat langs alle grenzen sterke afweerlinies lagen, men wist, dat aanvallen op het Duitsche Rijke zelve op verbitterden tegenstand zouden stuiten. Deze linies liggen er nog, deze tegenstand wordt thans tot in de kleinste details georganiseerd. De inderdaad totale mobilisatie kan geen andere beteekenis hebben, dan dat Duitschland wordt uitgebouwd tot een vesting, waarin iedere man, iedere vrouw, iedere jongen, waarin alles wat weerbaar is, zijn taak zal hebben te vervullen en op die taak zal zijn voorbereid. – 26-8-44

Goebbels schrijft, de Duitse situatie
Lijkt op die van het jaar ‘40.
Dat betwist ik en ik zeg:
Jullie doctor Goebbels heeft het mis.

Of Goebbels weet het beter
En vertelt jullie weer leugens,
Bouwt voor jullie luchtkastelen
Over de toekomstige Duitse overwinningen.

Ja, heel snel staan, net als in ‘40,
Jullie vijanden aan de grens.
Jullie troepen trekken zich terug,
En slechts een klein stukje scheidt ze

Nu van de Duitse gewesten,
Die ze in ‘40 hebben verlaten,
Om een gigantisch rijk te bouwen,
Dat heel Europa zou moeten omvatten.

En jullie onderwierpen de landen
Één voor één aan het Duitse juk,
Dat was voor de Hitlerbende
Zeker het gouden tijdperk.

Man en vrouw in de azijnfles
Moesten het steeds beter krijgen.
Dus haastten jullie je in vliegende vaart
Naar steeds nieuwe overwinningen.

Maar God laat de bomen
Nooit tot in de hemel groeien.
Jullie grootheidswaanzinsdromen
Hebben jullie flinke klappen bezorgd.

En vandaag zijn jullie weer
Op het startpunt aangekomen.
Uit het verenkleed van de Duitse adelaar
Zijn heel wat veertjes getrokken.

Het is nu veel minder stevig
Dan in het jaar ‘39,
Maar de vijanden zijn nu fel,
En de vijanden zijn nu ijverig,

Sterker dan ze ooit waren,
Komen ze van alle kanten.
En na vijf jaar
Zullen ze jullie de genadeslag geven.

Post-editing: Sylvia Stawski, Ernst Sittig