2e jaargang, nr. 53, pagina 11
2e jaargang, nr. 53, pagina 12

cover / inleiding inhoudsopgave

Semiramis

Een Babylonische koningin, de beroemde Semiramis, vond drie dingen uit, n.l. bevloeiing door middel van kanalen, de straatsteenen en … de krijgswagens. Een vooruitstrevende dame, die haar dagen zeker niet in haar hangende tuinen droomde! – 23-3-1938

Van koningin Semiramis,
Semiramis van Babel
Kent U, als ik me niet vergis,
Beslist die oude fabel

Vertellend van haar wondertuin
Die ergens hing te zweven,
Dat moest een wereldwonder zijn
En wel één van de zeven.

Herodotus, die oude Griek
Vertelt, heusch niet ironisch,
Semiramis zat vol muziek,
Zij was zoo babylonisch.

Zij was een vrouw vol phantasie
Een vrouw om van te hoûen
Een onderwerp voor poëzie,
Maar nu ben ik verkoûen.

Haar werkzaamheid bleef niet beperkt
Tot gene wondertuinen,
Zij heeft veel meer nog uitgewerkt,
De meeste mannenbreinen

Zijn verreweg niet productief,
Zoals de hare waren.
Semiramis, het is een grief,
Ik moest vandaag ervaren,

Dat niet alleen de steen op straat
Door jou is uitgevonden
En het kanaal, dat heden gaat
Door de ontginningsgronden

Een ander vreeslijk geschenk
Hebt gij ons nagelaten
Gij bent de moeder van de tank
En dus ga ik je haten.

Transcriptie: Thilo von Debschitz