2e jaargang, nr. 53, pagina 4
2e jaargang, nr. 53, pagina 5

cover / inleiding inhoudsopgave

Houtdiefstallen!

Brandhoutvoorziening. – de waarnemende Burgemeester van Goor heeft een ernstige waarschuwing tot de ingezetenen gericht, waarin hij bekend maakt, dat tegen het op ongeoorloofde wijze kappen en vervoeren van brandhout, door de politie met onmiddellijke ingang ten strengste zal worden opgetreden. De burgemeester van Oldenzaal tevens waarnemend Burgemeester ter gemeente Losser, heeft in verband met de hand over hand toenemende houtdiefstallen aan de voornaamste eigenaren van bosschen een verzoek gericht in dezen tijd van brandstoffenschaarschte brandhout ter beschikking der gemeente te stellen. – 19-10-44

Houtdiefstallen, houtdiefstallen,
Allergrootste boomen vallen
Onder bijlen onder zagen,
Zagen knarsen, zagen knagen

Dennen berken, beuken eiken,
Moeten vallen, moeten wijken
Moeten wijken, moeten vallen
Houtdiefstallen, houtdiefstallen!

Zonder kolen, zonder turven
Heb je ’t koud, je moet maar durven
In de kou ben je verkouden,
En de bossen en de wouden

Slaat en zaagt men dus tot splinter
Vreezend voor de strenge winter
En men hoort de slagen vallen:
Houtdiefstallen! Houtdiefstallen!

En men hoort de slagen bonken,
Van de bossen blijven stronken
Nood leert bidden? Nood leert stelen!
En uit nood doen heden velen,

Wat ze vroeger nimmer deden
Beter nog dan koû geleden
Van het rechte pad afstappen,
Boomen vellen, boomen kappen.

Nood leert stelen, nood breekt wetten
En zij maken korte metten
Met de eiken, met de dennen,
Men begint eraan te wennen.

Menigeen ziet met bedroeven
Rusten op wat losse schroeven
Samenleving van ons allen:
Houtdiefstallen, houtdiefstallen!

Transcriptie: Thilo von Debschitz