2e jaargang, nr. 56, pagina 6
2e jaargang, nr. 56, pagina 7
2e jaargang, nr. 56, pagina 8

cover / inleiding inhoudsopgave

Dag van de Russische Revolutie, 7 november 1944

Een rede van Stalin.
Stalin heeft gisteren ter gelegenheid van den 27sten verjaardag van de bolsjewistische revolutie een rede gehouden, waarin hij verklaarde dat het roode leger nog steeds het zwaarste van den strijd alleen heeft gedragen. Hij sprak voorts de verwachting uit, dat het weldra in staat zal zijn om de Sowjetvlag boven Berlijn te hijschen. Over Noorwegen zeide hij, dat deze staat beschouwd moet worden als een bondgenoot van de Sowjetunie. Alles wat zich nu voltrekt is een gevolg van de conferentie van Teheran. Toen werden ook reeds de plannen voor het Westen vastgesteld. Het geallieerde offensief heeft inderdaad de taak van het roode leger vergemakkelijkt. Voor na den oorlog verklaarde Stalin een internationale organisatie ter handhaving van den vrede voor noodzakelijk. Hij sprak echter niet over de vorming van een nieuwen Volkenbond. – 7-11-44

Ja, de Russen deden het beter,
Deden het beter dan jullie
En in Moskou en Odessa
Denkt men vandaag met plezier

Aan die dag, in 1917
Dat het volk van Rusland de macht greep,
Vandaag kan men feestelijkheid zien,
Want vandaag vaart het Sovjetschip

Door de tijd met volle zeilen
En het volk van de wereld begroet
En eert op alle manieren
Sovjet-Rusland, Duitsland is

Vandaag veracht en veroordeeld
En gehaat overal ter wereld,
Want het heeft de wereld onderdrukt,
Sovjet-Rusland daarentegen houdt

Mensenrechten hoog en heilig,
Is de toevlucht van de onderdrukten
En zijn leger verovert haastig
Stad na stad en plaats na plaats.

En opgebouwd uit stevige blokken
Is het bouwwerk van de rode macht
Het volk van Rusland draagt in zijn aderen
Zijn staat en houdt de wacht.

En wie zijn hebzuchtige handen
Uitstrekt naar het Sovjetland,
Komt tot een slecht einde,
Oogst schande en oogst schaamte,

Wordt verdreven en weggestuurd
En zo zal het nu met jullie gaan,
Niets is jullie van de roof overgebleven,
Stalin staat voor het Derde Rijk.

Ja, de Russen kunnen feestvieren,
Hun toekomst is mooi,
En men ziet al hoe het met jullie
Troepen zal vergaan.

Rode leger en partizanen
Nemen Boedapest en Wenen in,
En zij planten hun vlaggen
Op de puinhopen van Berlijn.

Post-editing: Sylvia Stawski, Ernst Sittig