2e jaargang, nr. 57

Inleiding tot de inhoud

Op Sinterklaas 1944 publiceert Curt Bloch het gedicht Sinterklaas in oorlogstijd: In Nederland is er zoveel nood dat Sinterklaas geen cadeautjes kan uitdelen. Bedroefd denkt hij aan alle goede dingen waarmee hij kinderen en volwassenen zo graag zou verblijden, maar die vanwege de bezetting niet meer verkrijgbaar zijn. Gezien de schaarste door de oorlogssituatie zien Sinterklaas en zijn knecht Zwarte Piet nog maar één uitweg: het werk dit jaar opschorten en hopen op betere tijden.

De V1 (Vergeltungswaffe 1) was een geavanceerde kruisraket van het Duitse leger; bijna 9.000 van deze wapens werden gelanceerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1944 werd het opvolgende model, de V2, ook in grote aantallen ingezet. In totaal werden ongeveer 3.200 van deze supersonische raketten afgevuurd, waarvan 1.610 op Antwerpen en 1.358 op Londen; duizenden burgers kwamen om het leven door deze “wonderwapens”. In zijn gedicht “De V2” wijst Curt Bloch erop dat, in tegenstelling tot de hoge verwachtingen, noch de eerste V noch de tweede V tot overwinning heeft geleid. Hij voorspelt zelfs aan de aanvallers: “Binnenkort zijn jullie uitge-Veet.”

Uniek onder alle OWC-gedichten is Afscheid van de “gouden bommen”, want het is slechts als fragment bewaard gebleven. Een pagina is volledig afgescheurd en van een andere pagina ontbreekt een stuk. Curt Bloch spreekt in de overgebleven regels over zijn verhuizing naar een nieuw onderduikadres. Misschien bevatte het gedicht informatie waarmee zijn vorige verblijfplaats kon worden afgeleid. Dit zou de latere “censuur” verklaren.

In tegenstelling tot de overduidelijke voedselnood beweert een krantenbericht dat de Duitse voorziening van grondstoffen en voedsel uitstekend is. Maar Curt Bloch beschouwt deze Duitse Rijksbalans november 1944 als enorm gemanipuleerd – hij weet: “het faillissement van het Rijk Staat grijnzend voor de deur.”