2e jaargang, nr. 57, pagina 4
2e jaargang, nr. 57, pagina 5
2e jaargang, nr. 57, pagina 6

cover / inleiding inhoudsopgave

De V2

V2 stijgt, volgens Churchill, 100 K.M.!
V1- en V2-vuur op Antwerpen en Parijs.
Het opperbevel van de Duitsche weermacht heeft Vrijdag medegedeeld, dat de haven van Antwerpen sedert verscheidene weken onder zwaar vuur van de V1 en V2 ligt. Ook Parijs wordt met deze beide wapens beschoten. In het Engelsche Lagerhuis heeft minister-president Churchill Vrijdagochtend een verklaring afgelegd over den inzet van de V2. Hij zeide, dat geen officieele Britsche mededeeling was gedaan omdat deze den tegenstander belangrijke inlichtingen had kunnen verschaffen. Het raketprojectiel heeft volgens Churchill het vermogen dieper in den grond te dringen dan de V1, waardoor de verwoestingen in de nabijheid van de plaats van inslag grooter zijn. Verderaf is de uitwerking van de luchtdruk geringer. Churchill deelde voorts mede dat het nieuwe projectiel op een hoogte van 95 à 110 K.M. door de stratosfeer vliegt en sneller is dan het geluid. Het is dus niet waar te nemen en het is niet mogelijk het publiek tijdig te waarschuwen voor de nadering van het projectiel. De premier hoopte, dat de punten, vanwaar de V 2 wordt afgeschoten, weldra genomen zullen worden, maar dat hij niet wist of de draagwijdte der projectielen dan niet vergroot zou kunnen worden, zoodat het mogelijk zou zijn, ze af te schieten van verder verwijderde bases. Churchill beschouwde de V 2 als een poging om het moreel van de Engelsche bevolking te breken. Tenslotte verzocht de premier pers en leden van het Lagerhuis ook verder het stilzwijgen te willen bewaren, om Duitschland geen inlichtingen te verschaffen. Te Berlijn wordt nog opgemerkt, dat de haven van Antwerpen voor den aanvoer van troepen en materiaal nauwelijks meer van belang is voor de geallieerden nu zij onder het vuur van V1 en V 2 liggen. – 11-11-44

V1, je bent ons te alleen,
Daarom moet er een helper voor je zijn,
Zo spraken Hitler, Goebbels, Ley,
En kijk, daar kwam V2.

V1 was lomp en kort en dik,
V2 daarentegen is behoorlijk elegant,
V2 is lang, V2 is slank,
En ze is 16 meter lang.

Zulke lengte is heel kolossaal,
Het lijkt op een telegraafpaal,
En het vliegt als een vuurspeer,
Meneer Churchill is echt bang.

Hij weet heel goed, de arme kerel,
Dat de kop van de V2-raket
In Duitsland werd geladen met
Een hele ton dynamiet.

De nouveauté van het Duitse front,
Wat V1 niet kon doen,
Daar slaagt V2 zeker in,
En Eisenhower zegt: Oh, oh,

Ik had echt niet gedacht,
Dat Duitsland zoiets zou kunnen doen,
Mijn leger sterft met man en muis,
Dan ga ik liever snel naar huis.

V2 is waarschijnlijk het meest verbazingwekkende ding,
Dat ooit door de lucht vloog,
600 kilometer ver
Vliegt het met pijlsnelheid.

En alle Hitler-getrouwen,
Roepen mensen: Heil V2,
We vlechten voor jou de bruidskrans,
Want Duitsland heeft een nieuwe kans.

Wat deert ons vrouw, wat deert ons kind,
Want die zijn lang verdwenen door de wind,
Tenzij ze door de bom zijn geraakt,
Zit het gezin trouw en goed

Bij de boer buiten op het platteland,
Want in de stad was het verbrand,
Maar vadertje is er niet bij,
Hij vuurt enthousiast de V2 af.

Hij vuurt, dat is zijn plicht,
Maar, beste mensen, het heeft geen zin,
Met de V2 gaat het niet goed,
Want als het zo perfect was

Als aanvankelijk aan jullie beloofd,
Dat elke vijand erdoor te gronde zou gaan,
Waarom belooft men dan meer Vs?
Dan zou het V2 zijn en dat is het dan.

Je ziet al dat het niet zo is,
Zo zwalken jullie van het ene bedrog
Naar een nieuwe misleiding,
En het is nooit genoeg voor jullie.

Jullie lijken traag van begrip te zijn,
Jullie zien het nog steeds niet in:
Wat je ook doet, wat je ook bouwt,
Binnenkort ben je uitge-Veet.

Post-editing: Sylvia Stawski, Ernst Sittig