2e jaargang, nr. 58, pagina 12
2e jaargang, nr. 58, pagina 13
2e jaargang, nr. 58, pagina 14

cover / inleiding inhoudsopgave

Zang der Luchtconvooien

Rear Gunner
Waist Gunners
Gunner
Radio Operator
Gunner
Pilot and 2nd Pilot
Navigator
Bombardier

Menschen is me dat een leven,
Tien keer wordt alarm gegeven
En men hoort door hemelssferen
Met motorenzang passeeren

Ongetelde luchtconvooien,
Die op Duitschland bommen gooien,
Hoor ze zwaarbeladen grommen
Beste bommen, zwaarste bommen.

Hoor ze zwaarbeladen hijgen:
Hitlerduitschland moet in duigen
En het is om toetejuichen

Ja, het lied van de motoren
Vind genot ik, om te hooren,
Opgewekt hoor ik ze vliegen,
Weet hun zang zal niet bedriegen.

Door de bommen, die zij dragen
Wordt het hakenkruis verslagen,
Zij verbrijzelen en verbranden
Dagelijks de duitsche landen

Aldoor zonder op te houden
En nadat zij ze versjouwden
En ze hebben afgeworpen
Over steden, over dorpen.
Hoor ik hun weer huiswaarts keeren,
Vliegen door de hemelssferen.

Als muziek klinkt in m’n ooren
Weer het grommen der motoren,
Luisterend naar de geluiden,
Voel ik aan, wat zij beduiden.

Want verlicht van bommenvrachten,
Die zij naar hun doelen brachten
Hoor ik opgelucht hun zingen:
Bommen zullen Hitler dwingen,

Bommen zullen Duitschland treffen,
Vrijheid zal zich nieuw verheffen
Uit de puinhoop uit de scherven,
Nazitirannie moet sterven.

Transcriptie: Thilo von Debschitz