2e jaargang, nr. 60, pagina 7
2e jaargang, nr. 60, pagina 8
2e jaargang, nr. 60, pagina 9

cover / inleiding inhoudsopgave

Kerstmis 1944

Vrede op aarde voor alle mensen
En welwillendheid, dat is wat we zouden wensen
Het wordt al tweeduizend jaar gepredikt
Kijk hoe de wereld er tegen zondigt
Ondanks gebeden en ondanks geboden
Ziet men hoe mensen elkaar vandaag doden

Nog steeds heerst het kwade en nog steeds heerst het wrede,
De droom van vrede ging niet in vervulling
Lang geleden, naar men zegt, werd de Verlosser geboren
Ondanks dit feit lijkt de mensheid verloren
Er heerst geen vrede, maar oorlog op aarde
Nooit heeft de wereld zulk een wreedheid ervaren

In plaats van klokken, loeien sirenes,
Nacht triomfeert over de mensheid in knechtschap
Boven de gezangen en boven de psalmen
Hoort men het wapengekletter weergalmen
Klokken zijn allang naar kanonnen omgegoten
Vrijheid en recht zijn verbannen en geschonden

Onrecht en brute verkrachting regeren
En enkel geweld wil vandaag triomferen
En voor de kruisers, de tanks en de bommen
Moet het gezang van de vrede verstommen
Ondanks de tijden blijf  ik nog altijd geloven:
Aarde, jij komt deze tijd wel te boven
Mensheid, eens kom jij tot inzicht en rede
Dan breekt de tijd aan van de eeuwige vrede.

Transcriptie: Thilo von Debschitz