2e jaargang, nr. 8, pagina 2
2e jaargang, nr. 8, pagina 3
2e jaargang, nr. 8, pagina 4
2e jaargang, nr. 8, pagina 5

cover / inleiding

Verandering

Berlijn’s bescherming tegen luchtaanvallen
De A.N.P.-correspondent zoekt tevergeefs naar schade
Daarom hebben wij de Duitsche hoofdstad naar alle kanten doorkruist en gespeurd naar mogelijke luchtaanvallen. Wij hebben deze speurtocht extra nauwgezet ondernomen, omdat er tevens een onderzoekingstocht naar een woning aan verbonden was: wegens den enormen toevloed van vreemdelingen bestaat er groote schaarschte aan woningen. Wel, wij moeten de eerste schade nog aantreffen, behalve dan de vroeger gemelde branden in de s(t)aatsopera en de bibliotheek, waarvan de sporen spoedig verdwenen zullen zijn. Hoe het ook zij men kan gerust aannemen dat Berlijn de best tegen luchtaanvallen verdedigde stad is, waartegen alle tot dusver gedane pogingen volkomen gefaald hebben. Deze metropolis heeft naar verhouding minder van engelsche of andere bommen te lijden gehad dan b.v. Den Haag. – 5-9-41

Terreuraanval op Berlijn. 29/1 44
Britsche terreurvliegtuigen hebben van de voor hen gunstige weersomstandigheden gisteravond gebruik gemaakt voor een nieuwen terreuraanval op de Duitsche hoofdstad. Bij een laaghangend, gesloten wolkendek vlogen talrijke vijandelijke vliegtuigen boven het gebied van groot-Berlijn en wierpen mijnen, brisant-, brand- en fosforbrandbommen  neer op verschillende deelen der stad. Er ontstond schade, voornamelijk in de dicht bevolkte woonwijken en aan cultuurmonumenten. De bevolking leed verliezen.

12 terreuraanvallen in Januari.
In den luchtslag om Duitschland heeft de maand Januari 12 terreuraanvallen op Duitschland gebracht. Berlijn werd viermaal aangevallen. – 29-1-44

Nieuwe terreuraanval op Berlijn.
In de vroege morgenuren van 29 Januari zetten Britsche terreurvliegtuigen hun zware aanvallen op de Duitsche hoofdstad voort. Talrijke vijandelijke vliegtuigen wierpen onder bescherming van wolken een groot aantal mijnen, brisant-, brand en fosforbrandbommen neer. In verschillende deelen der stad werd schade aangericht. Getroffen werden opnieuw vooral woonwijken, kerken, ziekenhuizen en cultuurmonumenten. De bevolking leed verliezen. – 31-1-44

Zondagavond vielen de Britsche terreurbommenwerpers uitgestrekte gebieden van de Duitsche hoofdstad aan, waarbij zware schade ontstond in woonwijken, aan cultuurmonumenten, sociale instellingen en openbare gebouwen. De bevolking leed verliezen. – 1/2 44

Den correspondent van ’t ANP
Viel ’t in Berlijn reusachtig mee
Want deze zegsman heeft gemeld:
Ik heb geen schade vastgesteld,

Noemt Londen ook de schade zwaar,
Ik constateer: het is niet waar.
De Reutermelding wordt bespot,
Want in Berlijn is niets kapot,

Neen hier is alles heel en gaaf,
En men las ’t in de “Telegraaf”
En in de “Rotterdammer”
En allen vonden ’t jammer.

Sindsdien verliepen ruim twee jaar,
Berlijn wordt nu geteisterd zwaar
Haast dagelijks komt de RAF
En werkt met trouw en plichtsbesef

Strooit bommen uit met milde hand
En zaait verwoesting en zaait brand,
Menschen en huizen gaan eraan,
De Rijkshoofdstad gaat naar de maan

Een groot gedeelte ligt al plat
Zoo leest men ’t in het Handelsblad
En in de “Rotterdammer”
En geen mensch vindt het jammer.

Den correspondent van ‘t A.N.P.
Die liep het in Berlijn niet mee,
Destijds heeft hij gehuurd een huis
De RAF wierp het tot gruis.

Zijn inboedel is zwaar ontwricht
En ook zijn ANP-bericht,
Hij kraaide destijds wat te vroeg
En heeft daarvan nu spijt genoeg

Ontnuchterd is hij van zijn waan,
Zijn heele huisraad naar de maan,
Haast viel hij zelf ten offer,
Hij pakte graag zijn koffer.

Twee jaar terug zocht hij naar schââ
In Berlijn en in Mofrika
Toen vond hij alles gaaf en heel,
Maar heden wordt het hem te veel,

Want waar hij gaat en waar hij staat
Ziet hij verwoesting zonder maat
Leest men thans over wat hij schreef
Kwam Engeland wel zeer op dreef

Hij heeft ietwat te vroeg gespot
Want Hitler duitschland gaat kapot
Wat zij ook heden schrijven
Het zal niet lang zoo blijven.

Men liegt nog door het DNB
Men liegt ook door het ANP,
Men liegt per radio en per krant,
Niemand gelooft’t in Nederland,

Tusschen de regels stelt men vast,
Zij zitten hier en daar in last
Men ziet hoe ’t Duitsche leger wijkt,
Reeds is de Sovjetgrens bereikt

En ook aan de Atlantikwall
Vraagt men zich af, wat worden zoal,
Ik zal de antwoord geven:
De Mof wordt gauw verdreven.

Transcriptie: Thilo von Debschitz