2e jaargang, nr. 8, pagina 6
2e jaargang, nr. 8, pagina 7
2e jaargang, nr. 8, pagina 8

cover / inleiding inhoudsopgave

Churchill is een dronkenlap

Laten we dat toch goed beseffen. Engeland, Amerika en Sovjet-Rusland kunnen deze oorlog niet meer winnen met een dronkenlap als Churchill, een halve gek als Roosevelt of een sadist als Stalin aan het hoofd. Hun misdadige bombardementen zijn de laatste stuiptrekkingen van hun stervend regime. Hitler heeft elk woord, dat hij gesproken heeft, waar gemaakt, daarom zal Duitschland dezen oorlog winnen en onze Nederlandsche arbeiders kunnen daar het hunne toe bijdragen. – 17-1-44

Aldoor weer herhaalt men,
Dat men zeker wint,
Tegenstanders smaalt men,
Waar men ze ook vindt.

Men spreekt van vergelden
En van zware straf,
Leest men, hoe zij schelden,
Staat men ervan paf.

Refrein.
Churchill is een dronkenlap,
Roosevelt is gek,
Jozef Stalin is sadist,
Maar Hitler zonder vlek.

Hitlers tegenstanders?
Een misdadig stel!
Maar HIJ is heel anders,
Vriend, dat snap je wel

Churchill is verzopen,
Stalin wild en wreed,
Duitschland zit te hopen
Op een valsch profeet.

Refrein.
Churchill is etc.

Veel heeft men gezondigd,
Veel heeft men misdaan,
Veel als waar verkondigd
En het bleek een waan.

Hitler zal behalen
Eens de zegepraal
Volgens hun verhalen,
Want hij is van Staal.

Refrein.
Churchill is etc.

Engeland is verloren,
Rusland is kapot,
En de Yankees hooren
In dezelfde pot,

Men heeft last van bommen
En krijgt op zijn kop,
Het kan niets verdommen
Nimmer zet men ’t stop.

Refrein.
Churchill is etc.

Duitschland gaat ten gronde,
Maar het deert hun niet,
Altijd doet de ronde
Nog hetzelfde lied

Men gaat voorbereiden
Thans de laatste strijd,
Hitler zal hun leiden
Tot de zaligheid.

Refrein.
Churchill is etc.

Transcriptie: Thilo von Debschitz