3e jaargang, nr. 1, pagina 3
3e jaargang, nr. 1, pagina 4
3e jaargang, nr. 1, pagina 5

cover / inleiding inhoudsopgave

Aan von Rundstedt

Dagorder van Von Rundstedt, aan de troepen van het Westfront: Gij hebt den vijand aan de poorten van het Rijk tot stand gebracht, weldra zal hij tot nieuwe aanvallen overgaan. Elke poging om ons Vaderland binnen te dringen zal op Uw onwrikbare houding afstuiten. – 13-10-44

Rundstedt, oude Zweed,
U hield onlangs een toespraak
U prees de Soldaten
Voor hun heldendaden
En hun houding zeer

De vijand zou worden afgeslagen
Zodra hij het zou riskeren
Zodra hij het zou proberen
Het Rijk aan te vallen
Maar vandaag klopt dat niet meer

U zei dat in Oktober
Maar vandaag is dat onzin
De aanval is geslaagd
De vijand is binnengedrongen
In het Duitse rijksgebied

De Westwall is doorbroken
Het ongeluk komt gekropen
Het ongeluk komt geslopen
U bent teruggeweken
Zoals eenieder duidelijk ziet

Geachte Maarschalk Rundstedt
Samen met Hitler, die hond
Staat het zeker niet al te best
In het oosten en het westen
Gaat het altijd nog achteruit

Ik hoor met genoegen
De vijand heeft spoedig Saarbrücken
En staat aan de Duitse Rijn
Dat is voor nazizwijnen
Een angstig moment.

Ze trillen en ze beven
En zijn bang voor hun leven
En als ik, geachte Rundstedt
Vandaag een wens zou hebben
Dan zou het wel deze zijn:

Ik wens op mijn eer
Dat deze ellendige tijd
van waanzinsleer door de Führer
En U met Uw leger
Zeer snel de duivel haalt!

Post-editing: Marja Kretschmar