3e jaargang, nr. 15, pagina 8
3e jaargang, nr. 15, pagina 9

cover / inleiding inhoudsopgave

Vrijheid!

Alleen hij kan vrijheid waarderen,
die haar lange heeft ontbeerd,
weet hoe hij ervan kan genieten,
vindt haar dubbel dierbaar and waardevol.

Wie in slavernij heeft geleden
en in een duistere kerker,
eerst die waardeert de vreugden van de vrijheid,
want ze smaakt hem dubbel zoet.

Voor wie na donkere jaren
in de gevangenis de zon weer lacht,
die denkt hemelwaarts te reizen
uit de duistere helse nacht,

voelt zich herrezen uit het graf
en voelt dat hij nu pas leeft.
Vrij van ketenen, vrij van boeien,
niemand meer voor wie hij beeft.

Zonder angst en zonder beven,
zonder tirannieke schrik,
die alleen het leven verbitteren,
voelt men eindelijk: men is vrij.

Vrij zijn is meer dan geld en goederen,
meer dan het dagelijks brood.
Wees daarom de bewaker van de vrijheid.
Want wie onvrij is, is – dood.

Post-editing: Hanny Veenendaal