1e jaargang, nr. 3, pagina 2
1e jaargang, nr. 3, pagina 3

cover / inleiding

De “Wervelslag“

Bij Charkow woedt een wervelslag.
Zoo meldt het D.N.B.
Dat is het nieuwtje van den dag,
De oorlogs-nouveauté,

Voortzetting van ’t elastisch front,
Men trekt steeds heen en weer,
Noord-Zuid, Oost-West en in het rond,
Men weet het zelf niet meer.

Men geeft wel toe, dat men terrein
Met zulk tactiek raakt kwijt
Maar men mag onverschillig zijn,
Het Sovjet-leger slijt.

Dat zegt vandaag het D.N.B.
Omtrent den “wervelslag”
Ja DNB, het valt niet mee
Zeg ik met blijde lach.

Vriend Berard heeft een theorie
Op dit soort van tactiek
Die dient, als ik haar zoo bezie,
De Moffen van repliek.

Het Roode Leger slaag den Mof
Van die in jene hoek,
Voor Hitler is `t een reuze sof,
Men is de richting zoek.

Het is voor hem een handgelag
Men geeft hem gooi na gooi
En hij noemt het een “wervelslag”
En neemt erop octrooi

Als Hitler nederlagen lijdt
Heeft nooit hij bekend
Hij noemt ’t gewoon een zegefeit,
Men is eraan gewend.

Misschien is het een “wervelslag”,
Maar anders, dan hij spreekt,
Ik geloof vast, dat op zeker dag
Men Hitlers wervel breekt.

Transcriptie: Thilo von Debschitz