1e jaargang, nr. 14, pagina 8
1e jaargang, nr. 14, pagina 9

cover / inleiding inhoudsopgave

Verrassingen

Ik vind het wel een reuze mop,
Wat zo gebeurt bij Perekop,
Eergisteren las ik in de krant
Het is nog steeds in Duitsche hand
En onze troepen houden stand.
En in de steppen wordt nog vast
Heel binnenkort de Rus verrast.

Het krimschiereiland wordt beschut,
Een sterke linie is van nut
De Rus snijdt ons zoo gauw niet af
Beweert de generale staf,
Twee dagen later stond men paf,
De propaganda kwam in last,
Wij werden inderdaad verrast.

Het is verrassend snel geschied,
Heel anders luidt vandaag het lied,
Het Roode Leger rukt gauw op,
Zet Göbbels optimisme stop,
De Rus zit al in Perekop,
Heeft spoedbehandeling toegepast.
En heel de wereld verrast.

De Krimbezetting gaat eraan
En zoo gaat alles naar de maan,
Al liegt ook Göbbels nog zoo leep,
Al dreigt ook de Gestapo zweep,
Het Derde Rijk gaat gauw om zeep,
Hallo u vrienden, opgepast,
Wij worden spoedig blij verrast.

Transcriptie: Thilo von Debschitz