2e jaargang, nr. 17, pagina 11
2e jaargang, nr. 17, pagina 12
2e jaargang, nr. 17, pagina 13

cover / inleiding inhoudsopgave

“Ça va bien …”

Toestand stabiel in Hongarije.
De toestand in Hongarije, zoo werd gisteren in de Wilhelmstrasse verklaard, kan als gestabiliseerd gekenmerkt worden. Van chaotische toestanden, die volgens beweringen van den vijand in Hongarije zouden heerschen, is geen sprake. De reorganisatie der betrekkingen tusschen Hongarije en Duitschland heeft tot een algemeene ontspanning in het Europeesche Zuidoosten alsmede tot een versterking der paraatheid van dit gebied bijgedragen. Het is zaak van het Hongaarsche volk, zoo werd verder verklaard, af te rekenen met verraderlijke elementen. De Hongaarsche pers laat geen twijfel bestaan over de houding van de natie tegenover deze elementen. Szendy, de burgemeester van Boedapest, is gisteren afgetreden. Naar het Hongaarsche Telegraafagentschap meldt, heeft de regeering de onafhankelijke partij van kleine boeren, de Hongaarsche sociaaldemocratische partij en den boerenbond ontbonden. – 30-3-44

Den gisteren gepubliceerde Hongaarsche regeeringsverklaring zegt o.m.: Ons land onderhoudt met het Groot-Duitsche rijk trouwe bondgenootschappelijke en traditioneele vriendschappelijke betrekkingen, met zijn heldhaftige soldaten echter strijdt het in den ons opgedrongen lotsstrijd ook thans schouder aan schouder in oude wapenbroederschap tegen den gemeenschappelijken vijand. Voor het succes van de gemeenschappelijken zaak en van den gemeenschappelijken strijd is het absoluut noodzakelijk dat de Hongaarsche natie aan de zijde van haar bondgenoot al haar krachten inspant, in dezen ook ons lot bepalenden strijd op leven en dood. Dit is klare taal die sterk afwijkt van de halfslachtige en dubbelzinnige uitingen, ook in officieele zijde, waardoor het Hongaarsche volk sinds eenigen tijd in verwarring werd gebracht. In Hongarije is het uit met de ondermijning van volkskracht en landsbelang. Een drietal Jodenverordeningen is uitgevaardigd, waardoor de voor Hongarije zoo fatale Joodsche invloed eindelijk in de kern wordt aangetast. Partijen zijn ontbonden en kranten die het landsbelang in gevaar brengen verboden. Met name Hongarije doch ook Roemenië, Finland, en andere staten, komen er eerst, thans, nu “Stalin voor de poorten staat” toe, al hun kracht samen te ballen en bij die van de Germaansche legers te voegen. – 3-4-44

De eerste terreuraanval op Boedapest – 4-4 44

Ook Hongarije krijgt thans zijn deel van den luchtoorlog. Gisteren hebben formaties Amerikaansche vliegtuigen een aanval ondernomen op Boedapest en daarbij verscheidene wijken zwaar getroffen. Uit Boedapest wordt gemeld, dat de Engelsch-Amerikaansche luchtaanvallen daar een veel grooteren indruk hebben gemaakt, dan de Sovjet luchtaanvallen in Sept. 1943. Boedapest zal geëvacueerd worden. – 6-4-44

Het gaat wel goed
Leest men thans in de bladen,
Het gaat wel goed in Boedapest,
Want Hongarije volgt de duitsche paden
En alles loopt daar opperbest

En geen verzet en ook geen oppositie
Maakt zich in Hongarije breed,
Men neemt het met een glimlach ter notitie,
Omdat men het wel beter weet.

De burgemeester Szendy afgetreden
En Boedapest zit zonder thans,
Men leest het feit en gist slechts naar de reden,
Het leven is geen Czsardas dans

Want die drie partijen werden ook ontbonden
Omdat het Hitler zoo beviel,
Des ondanks heeft men in de krant gevonden
De situatie is stabiel.

In Boedapest is alles dik in orde,
Ja alles is hier voor elkaar
En wie brutaal orde en rust verstoorde
Dat was natuurlijk geen Hongaar.

Dat waren net als overal de Joden,
Voorbij is echter hun gewroet,
Ook de Hongaarsche Joden zal men dooden,
Want pas daarna komt alles goed.

Vallen thans ook op Boedapest de bommen
Treft Hongarije menig ramp,
Diegene, die erover durft te brommen
Stuurt men naar ’t concentratiekamp.

Zoals in alle duitsch bezette landen
Loopt het nu ook in Boedapest,
Het gaat daar goed, om van te watertanden,
Jawel, het gaat daar opperbest.

Transcriptie: Thilo von Debschitz