2e jaargang, nr. 28, pagina 8
2e jaargang, nr. 28, pagina 9
2e jaargang, nr. 28, pagina 10

cover / inleiding inhoudsopgave

Oekraine-Sigaretten

Oekraïne-Sigaretten.
De dienst Perszaken van het Ned. Oost Instituut meldt:
De huidige tabakspositie wijst er op, dat binnen afzienbaren tijd aan den verkoop van de Oekraïne-sigaretten een einde zal zijn gekomen. In verband hiermede kunnen van 15 Juni a.s. af geen rookerskaarten meer worden uitgereikt. – 2-6-44

I.
Wie appelen vaart, die appelen eet,
Wie in tabak doet zaken,
Die zal in vreugde en in leed
Een pijp tabak goed smaken

De omslagplaats was Nederland
Voor ’s werelds tabakskruijden
En met die handel hand in hand
Ging zich alhier verspreiden

Geweldig het tabaksgenot,
Sigaren, sigaretten,
Heel Nêêrland was erop verzot,
Dat was niet te beletten.

II
Maar door den oorlog werd het mis
’t is bijna niets gebleven
En wat een echte rooker is,
Die heeft vandaag geen leven,

Want slecht en schamel is ’t rantsoen,
Je komt ervan aan ’t hoesten,
Het rooken is haast niet te doen
Met wat wij rooken moesten

Geen wonder dat het niet bekoort,
Maar N.S.B. soldaatjes,
Die krijgen wel een ander soort,
Wat betere piraatjes.

Wie voor den Mof springt in de bres
En voor de duitsche wetten
Krijgt, zij hij N.S.B, SS,
Oekraïne-sigaretten.

Ja, van de duitsche oorlogsbuit
En Ruslands tabaksplanten
Kon menig N.S.B.-schavuit
Rookende lanterfanten.

De Moffen stonden niet in trek
En hebben zich gewroken:
De Nederlander leed gebrek,
Verraders konden rooken.

III
Zij raakten de Oekraïne kwijt,
De Rus maakt korte metten
De N.S.B krijgt tot haar spijt
Geen extra sigaretten.

En menig NSBer-ploert
Neemt heden ter notitie,
Het is vandaag beslist beroerd
Met de tabakspositie.

Men zit in asch en zit in zak
En in elkaar gedoken,
Want heel wat zwaardere tabak
Krijg men aanstonds te rooken.

Transcriptie: Thilo von Debschitz