2e jaargang, nr. 11

Inleiding tot de inhoud

“Handjes vouwen, hoofdjes buigen” – zo begint een gebed dat tijdens het nationaalsocialisme in kleuterscholen en scholen werd beoefend, het was gewijd aan Adolf Hitler. Dienovereenkomstig eindigde elke alinea met de groet “Heil Hitler!” Vier personen in Duitsland werden veroordeeld tot gevangenisstraffen voor het verspreiden van een smaadgedicht over dit gebed, waaronder de smid Karl Linde. Curt Bloch laat het zich ook niet ontnemen om de voorbede van een nieuwe tekst te voorzien. Zo somt hij de grote misdaden onder Hitlers leiding op: Jodenvervolging, aanval op buurlanden, plundering, dood en verderf. Binnenkort, volgens Bloch, zullen Polen en Tsjechen zich wreken voor het geleden onrecht – “Heil Hitler!”.

In het gedicht Het onderwijs van den Heer Seyss schetst Bloch de carrière van de Rijkscommissaris voor Nederland. Arthur Seyß-Inquart was aanvankelijk rijksstadhouder in Oostenrijk, tot hij vanaf 1940 in Nederland onder andere verantwoordelijk was voor dwangarbeid, deportatie van Joden naar vernietigingskampen, onderdrukking van stakingen en het executeren van verzetsstrijders. Hij wilde het Nederlandse “broedervolk“ de nationaalsocialistische ideologieën bijbrengen, schrijft Curt Bloch, maar deze bleken “gezwam”, “fantasieën” en “leugens“ te zijn. Degenen die hem volgden, vreesden nu voor hun leven. De Rijkscommissaris was, net als de groep rond de NSB-leider Anton Mussert, “ten doode gedoemd”.

In de derde tekst houdt Curt Bloch zich bezig met Jacques Doriot (1898-1945). De politicus begon als overtuigd socialist, werd vervolgens communist en sloot zich uiteindelijk aan bij de Franse fascisten. Dat men zijn overtuigingen zo gemakkelijk kan veranderen, vindt Bloch verbazingwekkend. Dit blijkt ook uit de titel De roekeloze geschiedenis van Pére Doriot, waarvoor Curt Bloch zich liet inspireren door de boeken van Honoré de Balzac. De verschijning als Hitler-luitenant in Duits uniform, vermoedt Bloch optimistisch, zou de laatste rol van Jacques Doriot zijn – zijn daden zouden binnenkort worden gewroken.