2e jaargang, nr. 11, pagina 5
2e jaargang, nr. 11, pagina 6
2e jaargang, nr. 11, pagina 7
2e jaargang, nr. 11, pagina 8
2e jaargang, nr. 11, pagina 9

cover / inleiding inhoudsopgave

Het onderwijs van den Heer Seyss

(Bij de omslagmontage)

Vriend Hitler zei: Seyß Inquart zal
Voor Nederland zich lenen
Als dank voor ’t Oostenrijks geval
Beriep hij hem uit Weenen.

En hij benoemde den Heer Seyß
Tot Duitsch Rijkscommissaris.
Wij allen stellen het op prijs,
Omdat het voor mekaar is.

Die eens verraden heeft zijn land
Kreeg Nêerland te beheeren.
Al is dit land nog zo gekant
Tegen Nazileeren.

Het landje aan de Zuiderzee
Met dorpen en met steden
Heeft sinds vier jaren menig wee
En menig leed geleden.

Seyß Inquart kwam voor ’t onderwijs
Van Naziwetenschappen
Wij allen weten over Seyß
Wat uit de school te klappen.

Wij hoorden allen zijn gezwam
Over een nieuwe orde
En weten wat ons overkwam
Van Seyß en van zijn horde.

Hij heeft ons broedervolk genoemd
En wilde ons bekeeren,
Heeft Duitschlands macht en kracht geroemd,
Die heel de wereld trotseeren.

Wij volgden zeer geïnteresseerd
Seyß Inquarts theorieën,
Maar de practijk heeft ons geleerd:
Het waren phantasieën.

De leeraar Seyß heeft veel verteld
Wat helemaal niet klopte.
Hetgeen hij ons heeft voorgesteld,
Als leugen zich ontpopte.

Wij hebben veel van hem geleerd
Wat wij niet zouden leeren
Want met de Moffen liep het verkeerd
Al wil men ’t camoufleeren.

De Heer Seyß Inquart heeft gebruikt
Zulk prachtig schoone woorden
Maar zijn gezag is wreed en ruikt
Naar misdaad en naar moorden.

Geluk en welvaart werd voorspeld
En armoe is gekomen,
Men nam ons goed, men nam ons geld,
Men heeft ons bloed genomen.

Tallooze menschen weggehaald
Mishandeling en rampen
De nieuwe orde heerscht bepaald
In concentratiekampen.

Een academie van verraad
Van misdaad en verkrachting
Aan ’t hoofd waarvan Seyß Inquart staat,
Men straft hem met verachting.

Slechts Mussert, Rost, en Max Blokzijl
En ’t NSB’ers zootje
Werden student bij hem, terwijl
Hij ’t land jaagt naar z’n grootje.

Zij hebben keurig wel geleerd
De landverraadsnegotie
En waren gauw afgestudeerd
En maakten snel promotie.

Seyß deed het eens in Oostenrijk
Nu doen zij ’t hier te lande.
Het nazischuim, het nazislijk
Bedekt zich met schande.

Zij liepen bij Seyß in de school
Dienen hem vol verrukking
Zweeren bij ’t hakenkruissymbool
Trouw aan den onderdrukking.

Zij liepen bij Seyß in de leer
En smijchelen en vleien,
Verrieden land, verrieden eer
En werden zijn lakeien.

Maar ook wij hebben veel geleerd
Te zien en ook te hooren
Beleven hoe ’t getij verkeert
Tot schrik van dictatoren.

Leeraar en leerling wit als krijt
Vreezen thans voor hun leven
Hun misdaaduniversiteit
Wordt spoedig opgeheven.

Men weet ondanks hun persgekrijsch,
Gefaald heeft hun methode,
De Mussertkliek alsmede Seyß,
Zij zijn gedoemd ten doode.

Transcriptie: Thilo von Debschitz