2e jaargang, nr. 16, pagina 6
2e jaargang, nr. 16, pagina 7

cover / inleiding inhoudsopgave

Tussen Lemberg en Odessa

Verbitterde strijd om spoorlijn Lemberg-Odessa.
Brandpunten van den strijd zijn Swenigorodka, waar de bolsjewisten tot dusver met weinig succes hebben aangevallen en Sjepetowka waar de zich over een steeds grooter frontbreedte uitbreidende gevechten ongetwijfeld het belangrijkst zijn. Hier wordt een verbitterde strijd gestreden om de spoorlijn, die Lemberg met Odessa verbindt en als het ware de levensader van de Duitsche legergroep Zuid vormt. Van Duitsche zijde wordt niet verheeld, dat de tegenstander in zijn eersten stormloop terrein heeft kunnen winnen, doch daar de gevechten nog in vollen gang zijn en van dag tot dag, ja van uur tot uur in hevigheid toenemen, acht men de vraag, of het roode leger zijn eerste doel: de blijvende onderbreking van de spoorwegverbinding Lemberg-Odessa zal weten te verwezenlijken, nog geenszins beantwoord. – 8-3-44

De roode troepen, die uit Sjepetofka oprukten, hebben daarbij de belangrijke spoorlijn Odessa-Lemberg onderbroken. Verdere distancieeringsbewegingen zijn in den Zuidelijke sector aan den gang, waarvan nog niet gezegd kan worden, waar zij zullen eindigen. – 18-3-44

Tussen Lemberg en Odessa
Heeft men de keel op het mes gezet
Van jullie Legergroep Zuid
In jullie hart en gemoed

Jullie zijn somber en bedroefd
Want de situatie is erg angstaanjagend
De spoorweg is verloren
En daarom is de bezieling weg

En de hoop is vervaagd,
Dat de Zuidelijke Frontlijn zich nauwelijks kan herstellen,
Ja, men heeft haar plotseling,
De levensdraad doorgesneden.

Over Lemberg en Odessa
Vliegen jullie tranen water,
Jullie hoop was kortstondige waan,
Aan deze spoorlijn hing het.

Dit was Lemberg en Odessa,
En elders gaat het niet beter,
Want Witebsk en Tarnopol
Zullen spoedig volgen

En ik zou erop willen wedden,
Ook met Litouwers en Letten,
Het is nu bijna zover,
Dat men hen bevrijdt van het juk,

Of Göbbels het ook angstvallig verzwijgt,
Men voelt dat het einde nadert,
Snel met Adolf‘s macht en roem,
En met de barbaarsheid.

En of het nu een leek is, of een professor,
Men ziet het: Lemberg en Odessa,
Zijn nu verloren en voorbij,
En dit is slechts het begin …