2e jaargang, nr. 19, pagina 12
2e jaargang, nr. 19, pagina 13
2e jaargang, nr. 19, pagina 14
2e jaargang, nr. 19, pagina 15
2e jaargang, nr. 19, pagina 16

cover / inleiding inhoudsopgave

Göring snuift aan de benzine

11-8-39
Göring in het Industriegebied. Op zijn 25-daagsche reis door Duitschland heeft generaal-veldmaarschalk Göring ook een bezoek gebracht aan de industriegebieden in West-Duitschland, ten einde na te gaan of deze gebieden afdoende tegen luchtaanvallen beschermd waren. – Den generaal wordt de nieuwste kunstmatige benzine getoond.

Berlijn, 9 Aug. – De „Nachtausgabe“ publiceert een interview met generaal-veldmaarschalk Göring, over zijn 25-daagsche reis door Duitschland. Hij verteld daarin o.a., dat hij zijn reis ook heeft gebruikt om zich te vergewissen van de beveiliging der belangrijkste industriegebieden tegen luchtaanvallen. Vooral heeft hij er voor gezorgd, dat het Roergebied zoo goed beveiligd is als maar mogelijk is, en hij zal zorgen voor elke batterij, die daar misschien nog zou kunnen worden opgesteld. – 1939

En Göring snuift aan de benzine
In het jaar negenendertig,
Die aan kolen onttrokken wordt
In het Ruhrgebied zeer ijverig.

En Göring snuift en denkt:
Het duurt een paar weken,
Dan wordt de ring door ons opgeblazen,
De oorlog zal losbarsten.

En Göring snuift: Allereerst zal
Polen eraan moeten geloven,
De Führer is de herder van het rijk,
De Führer zal het wel weten.

En Göring ruikt: Ja, benzine
Heb ik in grote hoeveelheden gehamsterd
En het zal waarschijnlijk voldoende zijn,
Tot we de overwinning behalen.

Ik verminderde de import van spek
En kaas en groenten,
Hoewel voedsel schaars is,
Zullen we het snel verkrijgen

Met ons dappere leger,
Want met zulke goede wapens,
Zal het ons zeker niet moeilijk vallen
Ons voedsel te verschaffen.

En Göring snuift: Is het ook voldoende
Voor onze oorlogsmachine,
Kan men synthetische benzine produceren
Overeenkomstig het verbruik?

In Leuna en het Ruhrgebied
Zijn er veel brandstofinstallaties,
Wat men daar aan kolen onttrekt,
Is de kracht van het rijk.

Het Ruhrgebied is goed beschermd
En niet te bombarderen,
En omdat het zulke bescherming heeft,
Kan het brandstof produceren.

En Göring snuift, want hij weet,
Duitsland is voorbereid,
De zegen is de inspanning waard,
Wanneer men de bliksemoorlog voert.

We zullen eenvoudigweg land na land
In korte tijd overwinnen,
En eenmaal in onze handen
Zullen we onszelf compenseren

Voor wat ze de vorige keer
Van ons hebben afgenomen,
We zullen ook nog heel
Veel meer krijgen.

De Duitse vlag zal op
Deze aardbol wapperen,
Wij Duitsers zijn het Herrenvolk,
Dat zullen ze wel zien.

Vijf jaar zijn voorbij, de tijd is voorbijgegaan.
Er kwam een nieuwe fase,
Duitsland krijgt een tekort aan benzine,
Göring wrijft over zijn neus.

Ik geloof dat hij vandaag niet meer
Zo optimistisch snuift,
De tijd ging voorbij, zijn hart is zwaar,
Je hoort bijna hoe het bonst.

Post-editing: Sylvia Stawski, Ernst Sittig