2e jaargang, nr. 27, pagina 6
2e jaargang, nr. 27, pagina 7
2e jaargang, nr. 27, pagina 8
2e jaargang, nr. 27, pagina 9
2e jaargang, nr. 27, pagina 10

cover / inleiding inhoudsopgave

De Russische verliezen

Strijdtoneel Oost
Hindenburg sprak al over de offensieven van het tsaristische leger die in 1916 in bloed en modder stikten. Het gebrek aan respect voor mensenlevens heeft in het oude Rusland altijd veel bloed gekost. Maar onvoorstelbaar is de meedogenloze uitputting van de massa‘s in de Sovjet-Unie onder Stalin. Met waanzinnige massainzet bestormen de Sovjets de Duitse verdediging. De terreinwinst voor de bolsjewieken staat in geen verhouding tot de enorme verliezen. Uit de uitgestrekte gebieden van de Sovjet-Unie worden mensen, zelfs vrouwen, samengedreven en slecht opgeleid naar hun ondergang gedreven. Op sommige fronten waren de verliezen volgens betrouwbare gegevens 1 op 10, zelfs 1 op 20 ten nadele van de Sovjets. Dat zijn verliezen die geen leger op de lange termijn kan dragen. – 18-3-44

Waar de onder sneuw en ijs bedolven gevallenen door de dooi te voorschijn zijn gekomen, is gebleken, dat de verhouding van tien gesneuvelde bolsjewisten op een gevangene hier en daar nog te gering genomen is. Bevestigd is, dat een groot deel der door Stalin(g) in den dood gedrevenen 16 to 17 of 60 tot 70 jaar waren. In de streken waar de sneeuw reeds geheel verdwenen is, zijn speciale afdeelingen belast met het begraven van de lijken der bolsjewisten. Kilometers veer strekken zich de velden, die met lijken bedekt zijn, uit. Slechts enkele der gevallenen hebben vilten of leren schoenen aan de voeten, de meesten missen elke bruikbare militaire uitrusting. Dit afschuwelijke beeld, dat het Zuidelijke deel van het front toont, zal binnenkort ook in de centrale zone en het Noorden tot een aanklacht worden, wanneer de laatste sneeuw daar gesmolten zal zijn. – NRC 7-4-1942

De latere geschiedschrijving zal de ontzaglijke verliezen van de Bolsjewisten in deze gevechten om terrein, dat zij op grond van het verschuiven van het Duitsche front in bepaalde frontsectoren toch zouden hebben verkregen, met verbijsterende getallen opteekenen. Deze cijfers zullen eens ontzetting veroorzaken. Deze cijfers thans te noemen, zou bij de duizelingwekkende hoogte van dergelijke zinlooze offers slechts beteekenen, dat men deze, als propagandacijfers van een der oorlogvoerende partijen, voor ongeloofelijk zou houden. De roekeloosheid, waarmede de Bolsjewisten met hun Siberische en Kaukasische divisies omgaan, gaat alle begrip te boven. De Duitsche verliezen tijdens de afweergevechten tegen den stormloop van de bolsjewistische machinerie bewegen zich tusschen geheel andere grenzen dan de boldjewistische. Het staat den vijand vrij andere cijfers te noemen. Hij zal over enkele maanden beleven, in hoeverre zij met de werkelijkheid overeenstemmen. Deze werkelijkheid zal nog vreeselijker zijn dan de winterstormen, die thans over de slagvelden van de Sovjetunie razen. – 12-1-42

De bolsjewiekenlijken stapelen zich
Al jarenlang ongelofelijk hoog op in de krant,
En toch blijven de bolsjewieken
Nog steeds,

Alsof ze niet uitgeput kunnen raken.
Op menige Duitse positie aanstormen
De Duitsers schudden met hun hoofd,
Hoe zoiets dan gebeuren kan .

Ze zijn echt hopeloos verloren,
En het heeft werkelijk geen zin,
De bolsjewieken zijn toch dwazen,
Want elke kans is lang verdwenen,

Nee, nog erger, ze zijn misdadigers,
En ze offeren nutteloos het bloed van Rusland,
En ze worden zwakker en zwakker,
En als we het zien, pakt ons de woede.

Ze zouden hun mensen moeten sparen,
In plaats daarvan worden ze opgeofferd,
Het zijn er nu gauw twintig miljoen,
En toch wacht hen geen winst.

Criminele Sovjetleiders
Sturen de steppetroepen vooruit,
Met schrik en terreur en alleen hun
Geweldmethode volgt dit korps.

Want als men de kameraden niet volgt
– Zo wordt vandaag vanuit Berlijn verkondigd –
Dan wordt men eenvoudigweg doodgeschoten,
Dat is de tactiek van Stalin.

Dat doet hij nu al sinds jaren,
Maar op een dag is het zover,
Dat zal de heer Stalin wel te weten komen,
En dan spijt het ons voor hem.

Dan heeft hij tot het allerlaatste
De Sovjetkrachten uitgeput,
En zonder dat we ons bezeren,
Zal de overwinning ons worden geschonken.

Groot-Duitsland heeft zijn reserves
Tot nu toe heel erg slim gespaard,
Want als we die in het vuur gooien,
Dan vindt de Führer dat moeilijk.

Zijn hart breekt nagenoeg,
En daarom zet hij ze niet in,
En daarom laat hij ze niet verzwakken,
Zo zullen wij de sterksten zijn.

Zo wordt dagelijks in alle kranten
Het bolsjewisme gedecimeerd,
Met Josef Stalin gaat het slecht,
En binnenkort zal hij worden weggevaagd.

Zouden de Russische verliezen kloppen,
Waarover het D.N.B. dagelijks aan jullie
Wist te vertellen
Dan zou ik zeggen: Stalin, oh wee.

Maar als je er beter naar kijkt,
Dan merk je dat het toch niet klopt,
Het zijn slechts Potemkin-dorpen,
Die Hitler hier als voorbeeld neemt.

Post-editing: Elke Eikmeier