2e jaargang, nr. 35, pagina 2
2e jaargang, nr. 35, pagina 3

cover / inleiding

Bedankje voor geïllustreerde bladen

Mijn voorraad stof werd minder
Ik raakte uitgeput,
Het was bepaald een hinder,
Het O.W.C. was blut.

En het begon te kwijnen,
Zijn schittering werd dof,
Ik zocht naar nieuwe lijnen
En zocht naar nieuwe stof.

Het speet me voor mijn klanten
En voor mijn cabaret,
Toen zonden jullie kranten,
Hoera, ik was gered.

Zoo menig illustratie
Gaf me een nieuw idee
En gaf me inspiratie,
Ik ben weer best tevree,

De duitsche kranten werken
Thans op mijn brein als mest,
Dat kon ik spoedig merken,
Het dichten ging weer best.

De verzen zijn soms bitter,
De verzen zijn soms scherp,
Maar ’t galzuur stroomt per liter
Bij zulk een onderwerp.

Er kwamen nieuwe klanken
En menig nieuw gedicht,
Dus ga ik jullie danken:
Ge hebt mijn werk verlicht.

De stof is overvloedig,
Het gaat veel minder stroef
En daarom zend ik spoedig
Aan jullie deze proef.

Transcriptie: Thilo von Debschitz