Parijs in verwachting

Tenslotte werd in het Duitsche weermachtbericht van gisteren gesproken over hevige gevechten in het gebied Chartres-Dreux, dat op ongeveer 60 K.M. ten Westen van Parijs ligt.

Heel Parijs is opgewonden
Vol verwachting klopt zijn hart,
Want het weet, de Moffen honden
Moeten tot hun diepste smart

Binnen korten tijd verdwijnen
Ja, Parijs wordt gauw bevrijd
Na een ruim vierjarig kwijnen
Is op komst een beter tijd.

En het gaat als een verzuchting
Thans door elk Parijzenaar
Eindelijk komt de verlichting
En de droomen worden waar.

Spoedig prijken alle straten
Weder in de oude glans
Zonder Derde Rijks-soldaten
Danst Parijs een vreugdedans.

Spoedig zijn Lutetia’s muren
Voor elk duitsch soldaat taboe,
Vrij van duitsche officieren
En hun arrogant gedoe.

Want de Yankee staat bij Chartres
En de Tommy gaat vooruit
Binnenkort klinkt op Montmartre
Niet meer mofrikaansch geluid.

Binnenkort, is ’t English spoken,
Is het, “yes” en very well,
Duitschlands macht is gauw gebroken
En het einde nadert snel.

Transcriptie: Thilo von Debschitz