2e jaargang, nr. 39, pagina 2
2e jaargang, nr. 39, pagina 3

cover / inleiding

Met Oompje Stalin (Meezinger)

Van het Oostelijk front nog steeds geen nieuws van beteekenis. Slechts wordt van Duitsche zijde medegedeeld dat de Sowjets alles in gereedheid brengen voor den grooten aanval op de grenzen van Oost Pruisen en dat de strijd daar overigens reeds dagen lang een opmerkelijke hevigheid heeft bereikt. Verwacht word, dat de bolsjewisten weldra tot hun definitieven aanval zullen overgaan, waarbij dan de Duitsche afweerlegers een krachtproef te doorstaan zullen krijgen, zooals nog geen Duitsch leger er in dezen oorlog een te door staan heeft gehad. – 16-8-44

Alle Nazi‘s zijn in rouw,
Angst doordringt hun botten,
Want hoelang zal het nog duren
En dan zal het zo ver zijn
En de Oost-Pruisische grens
Wordt door de Russen overgestoken,
Ik zal dan Kozakkendansen doen,
Want dan loopt het gesmeerd

Refrein.
Met Oompje Stalin,
Gaan we naar Berlijn,
Het rode tempo is fenomenaal,
En iedereen is blij,
Het hakenkruis valt,
Zelfs Adolf voelt al,
Het wordt fataal.

Hermann Göring beeft,
Joseph Goebbels is doodsbleek,
Voor hen is het misgegaan,
Binnenkort is hun rijk voorbij.
Of ze bedriegen, of ze liegen,
Zeggend dat ze niet hebben verloren,
Het vertoont zijn laatste stuiptrekkingen.
Vandaag, het nazibarbarisme.

Refrein.

Beste mensen, laat me je vertellen,
Adolf Hitler heeft het moeilijk,
Het is een kwestie van dagen
Tot de Oostzee bereikt wordt
Door de Russische legers.
En hij geeft heel Oostland op,
Binnenkort is het met hem gedaan,
Iedereen voelt en iedereen weet.

Refrein.

Zijn jullie nog niet uitgeslapen,
Zijn jullie nog steeds niet wakker?
Willen jullie de bobo‘s niet straffen,
Hoe lang blijven jullie zwak?
Straf de bobo‘s, straf de leider,
Die jullie zo ver hebben gebracht,
Eindelijk verzetten jullie je
Tegen hun tirannie en willekeurige macht.

Refrein.

Post-editing: Sylvia Stawski, Ernst Sittig