2e jaargang, nr. 41, pagina 14
2e jaargang, nr. 41, pagina 15
2e jaargang, nr. 41, pagina 16

cover / inleiding inhoudsopgave

“De Generaal Guderian“

Schlager

“Wij zullen het klaar spelen”.
General-Oberst Guderian over het Oostfront.
Natuurlijk bezorgt ons het numerieke overwicht der Sovjets werk. Maar wij zullen het klaarspelen. Onze tropen leveren verbazende prestaties. Hun verdedigings- en aanvalsgeest zijn voorbeeldig. De aanvalsgeest kan weliswaar voorloopig slechts op bepaalde punten van het front naar voren komen, maar hij zal daar in zeer korten tijd den bevolen toestand scheppen.
Vraag: Er kan dus klaarblijkelijk geen sprake van zijn, dat de beslissing in den oorlog tusschen Duitschland en de Sovjetunie is, zoaals de Engelschen beweren?”
Van deze Britsche bewering zullen wij goede nota nemen. Niets is gunstiger voor een oorlogvoerende dan dat de vijand zichzelf bedriegt. Zeker is, dat de Sovjets voornemens zijn ons onder den voet te loopen. Even zeker is het, dat hun aanvallen te meer het stempel van een avontuur dragen, naarmate zij het gebied van Duitschland en zijn bondgenoten naderen. Het overzicht, dat ik heb over den toestand en over onze verdere maatregelen, geeft mij de zekerheid, dat de huidige Sovjet stormloop niet alleen gebroken zal worden, maar ook, dat de bolsjewistische indringers uit alle gebieden, die zij thans zoo bruut verwoesten, verdreven zullen worden. – 1-8-44

De aller zwaarste slagen
Worden geïncasseerd,
Dat kan hij niet verdragen,
’t is zeker gauw gebeurd

Ja, iedereen will wedden,
’t is gauw met hem gedaan,
De Mof is niet te redden,
NEEN!!! Zei Guderian.

Refrein:
De generaal Guderian
Zei: Hitler is niet naar de maan
En hij verkondigt luid:
Straks gaan we weer vooruit

En zelfs de trouwe Finnen
Die staken straks den strijd,
Want Hitler kan ’t niet winnen
Dus wordt het hoogste tijd.

In Polen en Litauen
En aan ’t invasiefront
Is het niet meer te hoên,
Maar met een groote mond

Refrein:
Zegt generaal Guderian
Wij zijn nog lang niet naar de maan
En hij verkondigt luid:
Straks gaan we weer vooruit.

En kijk eens ook de Turken,
Die kozen reeds partij
Tegen de Nazi schurken,
De Balkan wordt gauw vrij

Ondanks zulk nederlagen
Beweert enkel een dwaas
Wij zullen er in slagen
En worden ’t wel de baas.

Refrein:
De generaal Guderian, etc.

Wij komen het te boven,
De wereld staat straks paf,
Dat zal misschien gelooven
De generale staf

Voorzoover het niet Beck is
Bijvoorbeeld Bodenschatz,
Maar wie noch niet zoo gek is,
Die zit wel in de rats

Slotrefrein:
En zegt: Meneer Guderian
Wat U vertelt zal heusch niet gaan
Het is voor U wel rot,
Maar Hitler gaat kapot.

Transcriptie: Thilo von Debschitz