“Laatste reserve”

De oude schutters zijn blij dat ze ook kunnen aantreden. Sommigen van hen hebben de ambitie om tot op hoge leeftijd dienstplichtig te blijven.