2e jaargang, nr. 42, pagina 2
2e jaargang, nr. 42, pagina 3
2e jaargang, nr. 42, pagina 4

cover / inleiding

De Russische Wal

Binnen 24 uur een nieuwe linie.
De bescherming der grenzen van Oost-Pruisen.
De National-Sozialistische Partei-Korrespondenz meldt onder meer: „De militaire gebeurtenissen zijn voor de bevolking van Oost-Pruisen het signaal voor ’n waarlijk totale krachtsinspanning geworden, die in de geschiedenis van Duitschland nauwelijks haar weerga heeft. Honderdduizenden hebben gehoor gegeven aan den oproep van gouwleider Koch en hebben houweel en schep ter hand genomen voor de bescherming van de grens. Binnen drie uur bijvoorbeeld vertrok de universiteit te Koningsbergen met alle professoren en studenten. Ook 30.000 jongens van de Hitlerjugend namen aan het werk deel. Zoo was het ook in alle administratieve bureaux en in de bedrijven. Sedert 16 Juli werkt de geheele bevolking van Oost-Pruisen hard en ingespannen met volledig toewijding aan de bescherming harer grenzen. Reeds binnen 24 uur was vrijwel ononderbroken een eerste linie van honderden kilometers lengte voor de grenzen opgeworpen.” – 8-8-44

Maarschalk Stalin neemt wraak
Voor het Duitse bezoek,
Dat hij al sinds ‘41
In het Sovjetland heeft doorstaan.

En hij nadert Oost-Pruisen,
Nog een paar dagen te gaan
En omdat de nood nu echt aan de man is
Decreteert Gauleiter Koch

In Gumbinnen en Trakehnen,
Schmaleningken, Allenstein,
Iedereen moet eraan wennen
En erop voorbereid zijn

Een Ostwall op te werpen,
Een anti-Sovjetdam
We verliezen de zenuwen niet,
Nee, we werken ijverig en hard.

En we scheppen en we graven,
Oud en jong, arm en rijk,
Totdat we hem hebben voltooid,
Deze verdedigingswal voor het Derde Rijk.

Deze dam wordt met haast gebouwd,
Maar het maakt hem niet minder goed,
Ja, de Russen krijgen klappen,
Blijf gewoon ijverig graven en heb moed.

Hij heeft de voordelen van de Atlantikwall
En van de Maginotlinie,
En helpt ons naar de overwinning,
Blijf gewoon ijverig graven en wees vrolijk.

Laat het zweet van je voorhoofd druppelen,
Uw nobele Duitse zweet,
Duitsland gaat de oorlog winnen,
Blijf gewoon ijverig graven en met toewijding.

Graven is de deugd van de burgerman,
Graven moet de student,
Graven moet de Hitlerjugend
En de superintendent.

En men graaft in Stallupönen,
Ebenrode en Zollteich,
Een prachtige prachtige,
Gepatenteerde Russische dijk.

Of het nu Masurië of Kasjoebië is,
Memel, Tilsit, Buttkuheim,
Men graaft zijn eigen graven,
En valt er uiteindelijk zelf in.

Post-editing: Dr. Kurt Gerhard Funke