2e jaargang, nr. 46, pagina 15
2e jaargang, nr. 46, pagina 16

cover / inleiding inhoudsopgave

De NSB.ers beven

Vervolgens sprak Mussert over de evacuatie van de vrouwen en de kinderen der N.S.B.’ers naar het Noord-Oosten van het land. Hij deelde mede Maandagavond de districtsleiders der Beweging order te hebben gegeven de vrouwen en kinderen van leden, die zich bedreigd gevoelen, uit het Zuiden en Westen des lands te evacueeren naar het Noord-Oosten. Van Dinsdag af is daaraan gevolg gegeven door duizenden, begeleid door mannen, die daarna hadden terug te keeren, om in de Landwacht hun plaats in te nemen. Natuurlijk zijn er, die hun posten onrechtmatig verlaten hebben, die altijd en overal zullen voorkomen. – 12-9-44

De oorlog gaat met reuze spoed
Zijn hoogtepunt thans tegemoet
Het duurt misschien nog weken,
Maar deze weken gaan voorbij
En Nêerland is dan weer vrij
En Hitler is bezweken.

De Rus begint weer binnenkort
En uit heel Westeuropa wordt
De Mof heel gauw verdreven
Het tempo is buitengewoon,
Een flink gedeelte is al schoon,
De NSBers beven

Zij hebben, wij zien het met pret,
Op het verkeerde paard gezet.
En hebben ’t spel verloren,
Het duur niet lang, dan stroomt hun bloed,
Want het gaat goet, ja! Het gaat goed!
Als nimmer nog tevoren.

Transcriptie: Thilo von Debschitz