2e jaargang, nr. 46, pagina 5
2e jaargang, nr. 46, pagina 6

cover / inleiding inhoudsopgave

“Soldeniers”

Gevechten in Toulon en Marseille.
Over de situatie in Provence meldt het Internationale Informationsbuero dat het aan de landfronten bij Toulon en Marseille tot gevechten kwam, waarbij de geallieerden en hun Fransche soldeniers er in slaagden, de versperringszone binnen te dringen. – 25-8-44

Ondergrondsche strijd in Frankrijk.
Te Berlijn is medegedeeld, dat toen de invasie in Noord-Frankrijk zich begon te ontplooien en na de invasie in Zuid-Frankrijk de Fransche partisanen van wier actie reeds dagen lang in het weermachtbericht melding wordt gemaakt, op grootere schaal in actie zijn gekomen. Dit was vooral het geval in het bergland van Zuid-Frankrijk, waar zij achter het Duitsche front belangrijke strategische punten bezetten en onder controle hielden, tot de geallieerde troepen waren genaderd. De betrekkelijk snelle uitbreiding van het Zuid-Fransche bruggehoofd is voor een aanzienlijk deel een gevolg van deze actie. Bizonder groot is deze partisanenactie voorts in de Fransch-Spaansche en Fransch-Italiaansche grensgebieden, waar het tot harde gevechten kwam. De partisanen overvielen verscheiden plaatsen. Duitsche bergjagers, alsmede Oekrainers, kozakken en Noord-Kaukasiers bestreden de partisanen en brachten hun zware verliezen toe. – 25-8 44

Als de vrije Fransche krachten
Heden Frankrijk gaan bevrijden
Van de duitsche legermachten
En in ’t Noorden en in t Zuiden

Fransche partisanentroepen
Dapper voor de vrijheid vechten
Hooren wij de moffen roepen:
Deze Franschen zijn de knechten

En de soldeniers der Britten,
Roemloos, eerloos en verworpen,
Die geen vaderland bezitten
En die over steden, dorpen

Niets dan ongeluk verspreiden
En die niet voor idealen
Maar voor Frankrijks vijanden strijden
Slechts omdat zij hun betalen.

Geef mij dan maar die Kozakken
Die voor Adolf als soldaten
Heden niet de biezen pakken,
Maar die thans op Fransche straten

Graag hun bloed en leven geven
Die zijn hierbij vergeleken
Zeker hemelhoog verheven
Vol idealen, niet te krenken

Vechten zij op Fransche gronden,
Voelen zich als vol-Germanen,
Trouw aan ’t hakenkruis verbonden
En aan Adolf Hitlers vanen

En aan Adolf Hitlers leuzen,
Zooiets is beslist te roemen
En het zou vergissing wezen,
Dezen … soldeniers te noemen.

Transcriptie: Thilo von Debschitz